Skagerak 4 – højspændt arkæologi

I efteråret 2011 foretager Nordjyllands Historiske Museum forundersøgelser af dele af linjeføringen for Skagerrak 4 – højspændingskablet – som skal sikre elforsyningen i Danmark og Norge i fremtiden. Kablet kommer i land ved Bulbjerg i Jammerbugten, løber til Aggersund og videre til Tjele ved Viborg. I alt 23,3 km løber i Nordjyllands Historiske Museums ansvarsområde.

I disse dage graves der fra Vester Torup Klitplantage til Vust. Forundersøgelsen strækker sig indtil nu over godt og vel en kilometer gennem plantagen. Tilplantningen af Vester Torup Klitplantage blev påbegyndt i 1890’erne for at hindre den meget omfattende sandflugt i området. Sporene af sandflugten ses tydeligt i søgegrøfterne, hvor sandlagene flere steder er mellem ½ til 2½ meter tykke. Disse sandflugtslag er netop medvirkende til, at området har stor arkæologisk interesse, idet de forsegler det muldlag, der var på stedet før sandet kom. Den seneste periode med omfattende sandflugter i Nordjylland, er fra begyndelsen af 1500-tallet til midten af 1800-tallet, men også i perioder før middelalderen har sandflugt voldt store problemer for menneskets udnyttelse af landskabet. Ved den aktuelle undersøgelse kender vi endnu ikke dateringen for den første sandflugt, men håbet er af naturvidenskabelige prøver af det forseglede muldlag vil give svar på dette.

Allerede efter en uges undersøgelse er der dukket fundområder op, hvor der ses tydelige spor efter arden – oldtidens plov – i undergrunden under sandet. Ligeledes er der fundet spor efter bebyggelse fra oldtiden samt en brøndlignende grube i et kildevæld. Fundene menes foreløbigt at være dateret til yngre bronzealder eller ældre jernalder.

Senere på året vil forundersøgelserne rykke til området vest for Gøttrup hvor Sløjen-kanalen skal krydses. Sløjen menes at være en sejlbar forbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugten i vikingetiden og den tidlige middelalder. Området øst og nord for Aggersborg skal ligeledes undersøges.

Skrevet 7. juni 2012