Sådan passer vi på vores samling

Når en museumsgenstand er blevet en del af museets samling, er vi forpligtede til at bevare den. Præventiv bevaring er højt prioriteret på Nordjyllands Historiske Museum. Det betyder konkret, at det handler om at have gode magasinforhold med et stabilt klima samt en korrekt emballering af museumsgenstandene. I Udstillingerne kontrolleres klima, belysning og materiale, så genstandene bevares bedst muligt samtidig med at publikum har glæde af dem.

Størstedelen af Nordjyllands Historiske Museums genstandssamling er netop opbevaret i rene klimastyrede magasiner. Samlingshuset i Vestbjerg rummer således 88% af museets samling, mens 6% af samlingen indgår i forskellige udstillinger på museets afdelinger. De resterende 6% af samlingen findes i andre magasinrum.

Samlingshuset i Vestbjerg blev indviet i 2011 og fungerer som et fællesmagasin for Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv og KUNSTEN. Foruden magasiner til hovedparten af museets samlinger rummer bygningen også modtagefaciliteter, konserveringsværksted og afdeling for registrering og fotografering. Samlingshuset er dermed center for samlingsvaretagelsen for hele Nordjyllands Historiske Museum.

Foruden egen konservator og konserveringsværksted har museet et tæt samarbejde med Bevaringscenter Nord. Det betyder at vi har mulighed for konservering af alle materialegrupper i samlingerne lige fra oldsager af keramik og metal til moderne tekstiler og møbler.

Foruden den præventive bevaring, er det nogle gange nødvendigt med et konserverende indgreb på genstandene. Det vil dog kun finde sted, hvor det er nødvendigt for at stabilisere genstandene. Restaurerende indgreb skal som hovedregel kun finde sted i forbindelse med faglig bearbejdning og/eller i forbindelse med formidling.

Nordjyllands historiske Museums gældende bevaringsstrategi kan læses her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Per Thorling Hadsund
Konservator 
Afdelingsleder for Samlinger
Tlf.: 99 31 74 31; Mobilnr.: 25 19 74 31
Mail: [email protected]