En ny bog belyser Reformationen fra lokalt nordjysk perspektiv

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til Reformationen – en lang og kompliceret religiøs konflikt, der gav genlyd over hele Europa, og som endnu den dag i dag har stor betydning for kultur og samfund. Også lokalt kunne konsekvenserne af Reformationen mærkes, og i en ny bog præsenterer seks forskellige fagfolk, med udgangspunkt i arkæologi, historie og teologi, en række aspekter af denne betydende religiøse konflikt – set fra et nordjysk perspektiv.

Bogen, Reformationen i Nordjylland, er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Stift, Nordjyllands Historiske Museum og Vendsyssel Historiske Museum og udgives på Forlaget Nordjylland. Den er redigeret af Morten Larsen og biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, har skrevet bogens forord. Her siger han blandt andet: ”Reformationen er en levende del af også vores nordjyske hverdag. Det kaster bogens artikler lys over”.

”Reformationen fejres ikke kun som en historisk begivenhed, men også som en del af den nordjyske dagligdag, hvor dens virkning stadig kan spores i hverdagen. For selvom Luther virkede i Wittenberg i Sachsen, så bredte hans tanker sig langt ud over det tyske område og kom også til Danmark, hvor Reformationen og de lutherske tanker satte et afgørende præg på vores kirke, samfund og tankeverden. Således satte den også præg på Nordjylland, hvor Reformationen blev særligt bevægende med regulære stridigheder, og hvor skikkelser som Skipper Clement og Stygge Krumpen endnu den dag i dag er levende i nordjydernes erindring.

I denne bog spores noget af den betydning, som Reformationen fik både i Danmark som helhed og i Nordjylland i særdeleshed. Bogen er et frugtbart samarbejde mellem historisk museum i Aalborg og Hjørring og folkekirken i Aalborg Stift. Der er kun grund til at hilse et sådan initiativ velkomment, da vi med vores fælles udgangspunkt og forskellige sigtepunkter kun kan berige vores viden om Reformationen”.

Bogens kapitler

Bogen tæller seks kapitler, der på hver sin måde belyser og perspektiverer Reformationen – i verden og i Nordjylland. Overskrifterne lyder således:

 • Fra Wittenberg til Vrå – en introduktion / Af Morten Larsen
 • Reformationen og Danmark / Af Thomas Reinholdt Rasmussen
 • Børglum 1517 / Af Hans Krongaard Kristensen
 • Reformationstidens Aalborg 1500-1534 / Af Jakob Ørnbjerg
 • Det nordjyske bispesæde mellem to kirker / Af Stig Bergmann Møller
 • Luther på nettet. En nordjysk kakkelpatrice under hammeren / Af Ole Kristiansen

Forfatterliste

 • Ole Kristiansen, f. 1935, fhv. overlærer, B.A. i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.
 • Hans Krongaard Kristensen, f. 1947, cand.mag. i historie og middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet.
  Lektor emeritus, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet.
 • Morten Larsen, f. 1987, ph.d. i middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet. Afdelingsleder for Arkæologi ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Stig Bergmann Møller, f. 1963, cand.mag. i middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Thomas Reinholdt Rasmussen, f. 1972, cand. theol. fra Københavns Universitet. Sognepræst Sct. Catharinæ kirke og provst for Hjørring sdr. provsti.
 • Jakob Ørnbjerg, f. 1976, ph.d. i historie fra Aalborg Universitet. Projektmedarbejder ved Nordjyllands
  Historiske Museum.

Skrevet 1. oktober 2017