Pladsen ved det gamle posthus

Få meter fra Aalborg Historiske Museum – foran det gamle posthus i det centrale Aalborg – har arkæologer i forbindelse med anlægsarbejdet af den nye Budolfi Plads fundet velbevarede rester af en trælagt øst-vest orienteret gade fra 1300- eller 1400-tallet.

Der er tale om middelalderens Algade, og vejbelægningen består af tværgående planker af træ, der er naglet fast på lange strøer. Trævejen blev fundet lige nord for den nuværende Algade. Kigger man godt efter, kan man også se rester af den nordlige række af huse, som har haft facade ud mod middelalderens Algade (Det lidt lysere lerjord til højre i billedet).

Dengang var Algade byens hovedgade, og vi kender trælagte gader i Aalborg tilbage til 1000-årene, hvor vi kan følge dem op gennem tiden til de bliver afløst af stenbelagte gader engang i løbet af 1300-tallet eller begyndelsen af 1400-tallet.

Udover, at vi nu formentlig kender vejforløbet af Algade lidt bedre, så har arkæologerne også udtaget små prøver af træet, så det kan dateres mere præcist. Vi afventer stadig svaret på disse prøver.

Pilgrimsmærke fra Køln

Udover træ-vejen, er der også dukket andre spændende genstande op af jorden ved det gamle posthus, som fortæller om middelalderens aalborgensere. Ved vejen er der blandt andet fundet en flot kam af træ og et helt særligt pilgrimsmærke. Både kammen og pilgrimsmærket stammer fra 1300- eller 1400-tallet.

Pilgrimsmærket forestiller St. Ursula og de ellevetusinde jomfruer. Legenden fortæller, at den engelske prinsesse St. Ursula sammen med sine ellevetusinde jomfruer drog på pilgrimsfærd til Rom. Men på hjemturen blev hun piledræbt af Attila og Hunnerne ved Køln i Tyskland.

Mærket, der er fremstillet af bly, stammer fra kirken St. Ursula i Køln.

Sådanne pilgrimsmærker var en udbredt souvenir, der blev købt ved middelalderens mange valfartsmål. De kunne så syes fast på tøjet for at vise, hvor man havde været. Det fundne pilgrimsmærke fortæller os derfor, at i hvert fald én aalborgenser tog på pilgrimsrejse til Køln engang i 1300- eller 1400-tallet.

I Aalborg er der fundet mere end 39 pilgrimsmærker, der alle fortæller om rejser gjort af aalborgensere i middelalderen til lokaliteter i Italien, Spanien samt mere nære steder som eksempelvis Aachen i Tyskland og Kliplev i Sønderjylland.

Dele af kirkegård fundet foran posthuset

På pladsen ved det gamle posthus, men tættet på selve kirken, dukkede der underanlægsarbejdet også flere skeletter op fra den gamle kirkegård.

Hel præcist dukkede der 12 skeletter op her, blandt andet fra et menneske med meget dårlige tænder, formentlig pga. megen indtag af sukker.

Skrevet 14. oktober 2019