Penge til undersøgelser af fortidsminder

To hustomter og en vikingegravplads kan nu undersøges nærmere

Nordjyllands Historiske Museum har netop fået 352.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte pulje vedr. dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Bevillingen er fordelt på tre projekter, hvor arkæologer nu skal undersøge en række fortidsminder nærmere. Det drejer sig om en gravplads vikingtiden fundet ved Fjeldsted ved Mariager, om en hustomt ved Skørping, hvor man fandt en møntskat, og om en hustomt fra ældre jernalder ved Hornsgård nær Barmer.

Når der er tale om væsentlige fortidsminder yder Slots- og Kulturstyrelsen tilskud til undersøgelser i forbindelse med dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Styrelsen modtager hvert år ansøgninger for gennemsnitlig 10 mio. kroner, hvoraf 3,6 mio. kroner bevilliges til undersøgelser af truede lokaliteter. Det er disse penge, Nordjyllands Historiske Museum har søgt og fået del i.

Gravplads fra vikingetiden

Det første af de tre lokaliteter er Fjelsted ved Mariager. 
Museet fik i september 2015 indleveret et smykkesæt bestående af to skålspænder og et ligearmet spænde fundet med metaldetektor. Ved en efterfølgende undersøgelse viste området sig at gemme på en lille gravplads fra vikingetid med mindst 11 grave.

Rasmus Gregersen fra Fjeldsted fandt i september 2015 dette smykkesæt med metaldetektor. Det viste sig at stamme fra en gravplads fra vikingetiden, og nu har Nordjyllands Historiske Museum søgt og fået 90.000 kr. til at undersøge resten af gravpladsen. Sættet består af to ovale skålspænder og et ligearmet spænde og kan dateres til første halvdel af 800 tallet. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Baseret på gravgaver fra de undersøgte grave, kunne arkæologerne datere gravpladsen til ældre vikingetid.
Der er fundet ravperler, jernknive, hvæssesten, diverse spænder, nåle, halvkuglekar, muligt skrin (mange jernbeslag), bronzearmringe, to skålspænder samt det overfornævnte detektorfundne smykkesæt.

400 m sydøst for gravpladsen ligger den samtidige boplads. Lokaliteten er særdeles interessant set i forhold til den nære beliggenhed til trælleborgen Fyrkat samt de mange runesten, der findes i området.
Museet har fået 90.000 kr. til at undersøge den resterende del af gravpladsen.

Hustomt gemte på møntskat

Den anden lokalitet, museet får penge til at undersøge nærmere, er Horsens Byvej i Skørping, hvor en lokal detektorfører i foråret 2017 fandt flere 1000-tals sølvmønter i området. Han kontakte Nordjyllands Historiske Museum, som instruerede ham i, hvordan han skulle søge videre, og efter en uge havde han lokaliseret nedlæggelsesstedet.

Museet rykkede derfor ud til en mindre egenfinansieret undersøgelse, hvor et præparat med den sidste intakte del af skatten blev hjemtaget. Museet har efterfølgende forestået en registrering af de 227 sølvmønter. Skatten er foreløbigt dateret til 1050’erne. Møntskatten var nedgravet i en hustomt. I samme område lå mindst to yderligere treskibede bygninger og mindst fire grubehuse. Pladsen er ikke afgrænset, og terrænet indikerer, at der gemmer sig en større boplads på plateauet nord og vest for de fundne anlæg.

I foråret 2017 fandt en detektorfører en møntskat ved Horsens Byvej i Skørping. Kort efter rykkede Nordjyllands Historiske Museum ud og foretog en mindre undersøgelse. Nu har museet søgt og fået penge til en nærmere undersøgelse af området og håber, den vil fortælle endnu mere om den boplads, hvor skattens ejermand levede. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Museet har fået kr. 162.500 til at undersøge området omkring hustomten, hvori møntskatten blev fundet, så skatten kan sættes ind i en større sammenhæng.

Skrevet 19. juni 2018