Område ved Sdr. Tranders har gravtyper fra flere historiske perioder

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har siden efteråret undersøgt en stor boplads og en gravplads vest for Sdr. Tranders, og fundene føjer ny viden til indtil flere kapitler af områdets historie. Særligt tre grave skiller sig ud lige nu, heriblandt en lille jordfæstegrav, der indeholdt skelettet af et 6-9 måneder gammelt barn. Det er meget sjældent, man finder så intakte børneknogler.

Siden efteråret 2015 har Nordjyllands Historiske Museum undersøgt en stor boplads fra perioden 200 til 400 e.Kr. og en gravplads fra omkring år 200 e.Kr. forud for en ny udstykning vest for Sdr. Tranders. Forundersøgelsen i september afslørede en meget stor boplads med op mod 50 hustomter på et ca. 3 ha stort areal. Bopladsen ligger på en bakketop med udsigt over Indkildedalen, Sdr. Tranders og Romdrup ådal. En attraktiv og smuk beliggenhed både i oldtiden og i nutiden, og en af grundene til at der nu igen kommer boliger på arealet.

Gravene ligger spredt over hele udgravningsområdet. Der er flere forskellige gravtyper, der også vidner om forskellige forhistoriske perioder. Indtil videre er der fundet fire brandgrave, to storstensgrave og tre jordfæstegrave.

Barnegrav

Tre af gravene skiller sig ud fra mængden. I et område med kridtundergrund blev der fundet en lille jordfæstegrav, som indeholdt skelettet fra et 6-9 måneder gammelt barn. Barnet havde fået et lille lerkar med som gravgave på den sidste rejse. Det er yderst sjældent at arkæologer finder skeletter fra så unge individer, da børneknogler som regel nedbrydes meget hurtigt i jorden. Men på grund af de gode bevaringsforhold i kridtundergrunden, var næsten hele skelettet intakt.

6244 Barnegrav
Vest for Sdr. Tranders har arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum fundet flere forskellige grave. Et af de mere bemærkelsesværdige er en jordfæstegrav, der indeholdt knogler fra et 6-9 måneder gammelt barn. Store dele af skelettet er bevaret, og det er muligt at fastslå alderen på baggrund af lårbenet og kravebenets længde samt størrelsen på de endnu ikke frembrudt tænder indlejret i kæben.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum).

Plyndret storstensgrav

En anden grav der skiller sig ud er en storstensgrav fra ældre romersk jernalder (omkring 0-180 e.Kr.). Disse grave er bygget som en kiste af store sten hvor i den gravlagte er placeret med mange gravgaver. Stenkonstruktionen i denne grav var bemærkelsesværdig stor og fin, men selve graven var desværre plyndret allerede i oldtiden. Dette kunne ses ved at skelettet ikke lå i anatomisk korrekt orden, og der var knuste gravgaver i gravfylden.

6244 Storstensgrav:
Vest for Sdr. Tranders har arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum fundet flere forskellige grave. Denne grav er konstrueret af kropsstore sten i et 1,5×2 m stort kammer. Men der var kun få spor af den gravlagte, da graven var plyndret allerede i oldtiden.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum).

Kvindegrav

En tredje bemærkelsesværdig grav er en meget rig kvindegrav fra perioden 210-60 e.Kr. Dette kan siges meget præcist, da kvinden havde fået et pragtsmykke med som gravgave, en såkaldt rosetfibula. Disse er sjældne i Danmark, men på trods af sjældenheden er der alligevel fundet en mangen til under Gigantium blot 1 km mod nordvest.

Boplads

Bopladsen er fra perioden yngre romersk jernalder og rummer en lang række huse og udhuse. Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange huse der har været opført samtidig, og hvor mange mennesker der har boet på højdedraget samtidig, men i løbet af foråret 2016 bliver museets arkæologer langsomt klogere på disse spørgsmål.

Således kan endnu et kapitel i landsbyen Sdr. Tranders’ tidligste historie nedskrives og sammen med tidligere udgravninger forud for opførelsen af Gigantium og Da Vinciparken udgør dette kapitel en unik brik i fortællingen om et kulturlandskab i stadig forandring fra oldtiden til i dag.

Skrevet 7. april 2016