Nye Industrihistoier

Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring

Redigeret af Jeppe Nevers, Jens Toftgaard og Kristoffer Jensen

Mange forbinder industri med forurening, skorstene og samlebånd. I 2000’erne blev der talt meget om, at viden var fremtiden, mens industrien hørte fortiden til og skulle outsources til lande med lavere lønomkostninger. Men i samme periode voksede også nye industrier frem i koncentrerede knudepunkter rundt om i Danmark.

Det skete også i Nordjylland, hvor mobiltelefoni var et fikspunkt fra 1980 og frem. Nordjylland blev sågar kendt som Mobilicom Valley, og Aalborg fik en ny identitet som vidensby.

Fortællingen om den nordjyske mobiltelefon-industri, og om hvad der skete, da den faldt sammen i 2008 i kølvandet på finanskrisen, er en del af den nye bog ”Nye industrihistorier”. Bogen sætter lys på forskellige industriers rolle i den nyeste danmarkshistorie, og den sætter spørgsmålstegn ved vores opfattelse af, hvad industri er – for industri er måske ikke helt så meget fortid, som mange går og tror.

Det nordjyske industrieventyr med mobiltelefoner ses sammen med blandt andet Horsens’ vej ind i oplevelsesøkonomien, Robotbyen Odense samt Esbjerg Havns forvandling fra fiskeri til olie som en vigtig del af den nyere danmarkshistorie.

Bogen er en del af et større forskningsprojekt ledet af Danmarks Industrimuseum i Horsens (DIH)Odense Bys Museer (OBM) og Center for Maritim- og Erhvervshistorie ved Syddansk Universitet (CME) med støtte fra VELUX FONDEN.

Skrevet 16. november 2020