Nordea-fonden støtter ny udstilling og Hærvejsrute ved Vikingemuseet Fyrkat

Med en generøs bevilling på knap 5.5 mio. kr. støtter Nordea-fonden både en ny udstilling og nye publikumsfaciliteter på og ved Fyrkat Møllegård, der ligger ved vikingeborgen Fyrkat. Området er en del af Hærvejen, så opgraderingen bliver til glæde for såvel museumsgæster som folk, der går og cykler ad Hærvejsruten. Foto: Lars Horn for Nordjyske Museer

Både museums- og hærvejsgæster får glæde af en ny, stor bevilling på mere end fem mio. kr. fra Nordea-fonden. Det nøjagtige beløb er 5.445.300 kr., og midlerne går dels til etablering af en ny udstilling i den ene længe på Fyrkat Møllegård tæt ved Fyrkat ringborg, og dels til at opgradere publikumsfaciliteter i området, som bliver et væsentligt besøgssted på den nye Hærvejsrute. Det forventes at stå klar i løbet af 2024.

En del af bevillingen fra Nordea-fonden går til etablering af en ny udstilling om vikingeborgen i den ene længe på Fyrkat Møllegård. Det er også omkring gården, de øvrige, nye faciliteter er centrerede. I en eksisterende længe etableres toiletter, bad, madpakkerum med mindre tekøkken – samt strømstik til opladning af diverse apparater. Dertil kommer fri wifi, der også rækker ud over bygningen.

Udenfor etableres shelters, bålplads samt borde-bænkesæt, og desuden opføres et såkaldt multihus på græsplænen nord for Fyrkat Møllegård. Det bliver et træhus, der rummer de velfærdsfunktioner, der er nødvendige for de gæster, som benytter lejrpladsen. Under et halvtag kan man spise, vaske op, benytte lade-enheder og pumpe cyklen. Derudover bliver omkring ti lockers med kodelås en del af Multihuset, så folk kan opbevare bagage og cykler forsvarligt, mens de oplever området.

Hærvejen og historien

”Det er jo fantastisk, at bevillingen fra Nordea-fonden kan komme både museets gæster og de mange, der vandrer eller cykler ad Hærvejsruten til gode. Hærvejen er i sig selv en historisk rute, så det giver god mening, at man opgraderer faciliteterne ved netop et museum, der kan formidle en spændende, stedbunden historie på ruten. Ringborgene spillede i slutningen af 900-tallet en central rolle i Danmarkshistorien. Fortællingen om Fyrkat og de øvrige danske ringborge, som Kong Harald Blåtand lod opføre på strategisk udvalgte steder, er også fortællingen om tilblivelsen af det danske rige, og nu kan historien bredes ud til et endnu større publikum,” siger en begejstret – og taknemlig – Lars Christian Nørbach, museumsdirektør ved Nordjyske Museer, som Vikingemuseet Fyrkat er en del af. Han tilføjer:  

”Snart bliver de danske ringborge – herunder Fyrkatborgen – forhåbentlig optaget på UNESCOs prestigefyldte verdensarvsliste, og så stiger publikums forventninger – ikke bare til museumsoplevelsen, men også de rammer, den præsenteres i. Den opgradering, som i den forbindelse er nødvendig, bidrager denne generøse bevilling i høj grad til at realisere”.

Hos Nordea-fonden glæder man sig over, at så mange både museums- og Hærvejsgæster får glæde af de nye faciliteter:

”Fyrkat-projektet bliver et vigtigt bindeled, der bidrager til at åbne et nyt, utrolig smukt område op, så langt flere lokale og besøgende kan komme ud i det fri – til oplevelser, vandring og cykling. Projektet er bredt funderet hos mange partnere, og vi glæder os over at der er en stærk sammenhæng med Hærvejen, så brugerne herfra får glæde af de nye faciliteter – det bliver en kæmpe gevinst for alle borgere i området” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Udvikling af Hærvejen

For de 15 kommuner, der har etableret foreningen Udvikling Hærvejen, er projektet et første, væsentligt skridt i retningen af at opgradere Hærvejsruten og dermed skabe bedre vandre- og cykeloplevelser for de mange, der benytter ruten. Bevillingen er med til at indfri ambitionen om at løfte Hærvejsruten til internationale standarder og dermed skabe vækst i turisme- og erhvervsliv i området.

Per Bach Laursen, der er bestyrelsesformand i Udvikling Hærvejen og Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, udtaler:

”Fondsbevillingen til realiseringen af Fyrkat-projektet er en god nyhed på to fronter. Naturligvis fordi det i sig selv er et super flot projekt, der vil komme borgere og gæster i Hobro til gode, men også fordi det markerer starten på den udvikling, vi skal sætte i gang langs hele Hærvejens vandre- og cykelrute.  

Fremover, når man kommer til Fyrkat ad den smukke Hærvejsrute, vil man kunne overnatte i moderne rammer og benytte multihusets lækre faciliteter. Alt dette lige ved siden af ringborgen, så man sover jo midt i Danmarkshistorien. Jeg synes simpelthen, projektet er et super eksempel på alt det, Hærvejen skal kunne. Du får den flotte naturoplevelse, de lækre faciliteter og det historiske vingesus. Det bliver fantastisk og et godt eksempel til efterlevelse. I Udvikling Hærvejen er vi i hvert fald trukket i arbejdstøjet for at få mange flere initiativer som Fyrkat-projektet til at blive til virkelighed hele vejen op gennem Jylland langs Hærvejen”.

Projekt Fyrkat – en ny heldagsdestination

Den samlede bevilling fra Nordea-fonden lyder på 5.445.300 kr., og heraf går de 3.820.300 til opgradering af publikumsfaciliteter, mens de resterende godt 1.6 mio. kr. går til etablering af en ny udstilling i den ene længe på Fyrkat Møllegård.

Arbejdet med at gøre Vikingemuseet Fyrkat til en attraktiv heldagsdestination løber sammenlagt op i godt 20 mio. kr., og med den generøse støtte fra Nordea-fonden mangler Nordjyske Museer nu godt 7 mio. kr., for at kunne realisere alle fire faser af projekt ”Fyrkat – en ny heldagsdestination”. De øvrige midler er dels hentet i museets egne kasse, 2 mio. kr., samt 3 mio. kr. fra Mariagerfjord Kommune, 500.000 kr. fra Jutlander Fonden Hobro, 200.000 kr. fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, 500.000 kr. fra Knud Højgaards Fond samt 500.000 kr. fra Spar Nord Fonden.  

I første fase, som nu gennemføres i løbet af 2022-23, renoveres østlængen på Fyrkat Møllegård og her skabes et udstillingsrum, hvor man ikke alene kan tilbyde publikum en bedre formidling, men også får nogle rammer, der sikrer, at de kostbare genstande fra udgravninger ved Fyrkatborgen bliver opbevaret mere forsvarligt. Dertil kommer, at man formidler fortællingen om Fyrkat og de danske vikingeborge, der blev opført under Harald Blåtand. Oveni etablering af ny udstilling indgår nu også en væsentlig opgradering af publikumsfaciliteterne på Fyrkat Møllegård samt fornyet skiltning ved vikingeborgen, Fyrkat Engsø og Vikingegården.

Projektets øvrige faser indebærer en renovering af Fyrkat langhus og renovering af Fyrkat Vandmølle. Hele projektet koster omkring 20 mio. kr. og er planlagt til at finde sted over de næste fire år.

Fyrkat i dag

Vikingemuseet Fyrkat ved Hobro er i dag én af Danmarks væsentlige vikingeattraktioner, men udfordringen er, at de forskellige tilbud ligger så spredt, at publikum sjældent får hele oplevelsen med. Som gæst kommer man først til vikingegården – en rekonstrueret stormandsgård, som man kender den fra Harald Blåtands tid. Her er sommeren igennem levende formidling ved frivillige vikinger.

Kører man en lille kilometer videre ad landevejen – eller går langs den naturskønne Fyrkat Engsø – kommer man til det, der har givet hele attraktionen navn, nemlig vikingeborgen Fyrkat – eller rettere det sted, borgen i sin tid lå. Fyrkat er én af fem ringborge fra Harald Blåtands tid. På Fyrkat formidles historien på selve borgen og på skilte i landskabet samt med et rekonstrueret langhus, publikum kan gå ind i.

Indtil for nylig var de mange fund, som arkæologer fra Nationalmuseet i 1950’erne og 1960’erne udgravede ved Fyrkat ringborg, udstillet på Hobro Museum i Vestergade, men nu samles de i stedet tæt på borgen.