Nørre Tranders-byhøjen

Nørre Tranders-byhøjen

Projektet tager udgangspunkt i en af de ældste landsbyer, der er udgravet i Jylland.

Der er tale om en såkaldt byhøj, hvor en udpræget stedkontinuitet har sikret optimale bevaringsforhold af det arkæologiske materiale. Keramik, slagteaffald og velbevarede hustomter indgår i en analyse af landsbyens og samfundets udvikling i perioden 500 f.Kr. – 200 e.Kr.

Et centralt element i projektet er en gennemgående analyse af det store keramikmateriale, der fremkom ved udgravningen af byhøjen. Disse analyser har resulteret i en ny keramikkronologi, der muliggør et detaljeret studie af forandringsprocesserne i ældre jernalder.

Byhøjen ved Nr. Tranders er placeret i den østlige del af Aalborg-området få kilometer fra Limfjordens nuværende løb. Udgravningen foregik i årene 2000-2001, og i perioden 2016-18 har museet foretaget supplerende undersøgelser på stedet.

Begrebet byhøje har tidligere i dansk arkæologi været forbeholdt jernalderbopladserne i Nordvestjylland og i særdeleshed i Thy, hvor man i flere tilfælde har påvist meterhøje bebyggelseslag. Dannelsen af byhøjene tilskrives traditionelt en udpræget stedkontinuitet kombineret med anvendelsen af tørv i konstruktionen af de enkelte huse. Men byhøjsdannelsen kan ligeledes tilskrives særlige arvestrukturer, der medfører en udpræget stedkontinuitet på lokalt niveau.

Projektperiode: Afsluttes 2024

Projektdeltagere

  • Niels Haue, Museumsinspektør, ph.d., Nordjyske Museer
  • Bidrag fra Moesgård Museums naturvidenskabelige afdeling

Formidling

Nationale og internationale foredrag

Projektet gennemføres med støtte fra