Maren Turis Gade

Der er på de første 14 meter i den nordlige ende af Maren Turis Gade gjort overraskende fund, der er med til at øge vores forståelse af gadens karakter og historie i slutningen af middelalderen.

Gadens kulturlag begynder ca. 100 cm under den nyværende asfalt. Kulturlagene er på dette sted opstået i løbet af 1400- og 1500-tallet. Området er på dette tidspunkt sandsynligvis ikke bebygget. I toppen af disse kulturlag findes den ældste udgave af Maren Turis Gade. Den er på dette tidspunkt brolagt med kampestene sirligt lagt med mindre sten imellem så der blev en god plan færdselsflade.
Gaden har som nævnt ikke været bebygget, det er derfor overraskende at der har været behov for en så velanlagt gadebelægning. De videre udgravninger vil forhåbentlig give svar på hvorfor.

Fig. 1: Den ældste belægning på Maren Turisgade (foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Lige over gadebelægningen blev udgravningens indtil nu bedste fund fundet – En lille kanonkugle. Kanonerne blev taget i brug i Danmark i slutningen af 1300-tallet, men fik først efter 100 år for alvor betydning i krigsførelsen her til lands. Denne lille kanonkugle har været afskudt fra en såkaldt gaffelkanon, en meget almindelig kanontype ved middelalderens afslutning.

Fig. 2: Kanoner af samme type, som den der har affyret den lille kanonkugle.

Det er meget nærliggende at tro, at det er under grevens fejde at lige netop denne kanonkugle er blevet brugt. I 1534 stormer Grev Rantzau Aalborg hvor Skipper Klement har forskanset sig. Efter voldsomme kampe falder byen til Rantzaus landsknægte, hvorefter byen bliver plyndret. Begge sider i denne strid havde med alt sandsynlighed rådet over de små kanoner, som har været ladt med kugler af samme type som den der blev fundet i Maren Turis Gade.

Fig. 3: Den lille kanonkugle fra Maren Turis Gade
(foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Skrevet 18. maj 2015