Landsby fra middelalderen – fundet ved Brovst

Museets arkæologer har i efteråret udgravet en hidtil ukendt middelalderlandsby. Den er fundet i den sydlige udkant af Brovst, nærmere bestemt ved Vesterbjerg, i Jammerbugt Kommune.

Arkæologerne fandt spor efter et større antal huse, der alle stammer fra den tidlige middelalder, dvs. periode fra ca. år 1050 og op til 1300 e.Kr. Det er svært at konkludere præcist hvor mange huse, men vurderingen er 10-15 huse samt et antal småhuse eller staklader.

Vi kender en del til middelalderhusene i bykernerne af ældre byer, som fx Aalborg eller Nibe, men husene på landet, og hermed hvordan langt størstedelen befolkningen har boet, er meget ringere belyst. Blandt andet derfor er denne middelalderlandsby ved Brovst særdeles interessant, da den bringer ny viden på området.

Udgravningen ved Brovst er den største sammenhængende middelalderbebyggelse, som er udgravet i museets historie. Normalvis bliver den middelalderlige landbebyggelse fundet som ”bifangst” i forbindelse med udgravningen af fund fra andre perioder. Den er sjældent genstand for en udgravning i sig selv, som det var tilfældet her.

Den fundne middelalderlandsby skal ikke ses som det tidlige Brovst eller en forløber herfor – Brovst opstod først langt senere – men Brovst Kirke er oprindeligt en gammel landkirke, som formentlig er opført sidst i 1100-tallet. Beboerne i den fundne landsby har derfor sikkert brugt denne kirke, og de er formentlig også stedt til hvile der.

En interessant ting ved udgravningen er, at der er fundet skeletter fra flere hunde omkring bebyggelsen, ligesom der også er fundet dele af ungkvæg, får og sågar et helt hesteskelet.

Foruden knogler fra husdyr, så er der også fundet keramik. Det drejer sig hovedsageligt om lerkarsskår fra middelalderen, men et enkelt skår af ”Østersøkeramik” er også dukket op. Det tilhører den allertidligste middelalder, måske endda slutningen af vikingetiden. Vi kan derfor være helt tilbage til omkring år 1000. Sikkert er det dog, at det er af slavisk ophav, så der er tale om importeret keramik.

Arkæologerne skal nu i løbet af vinteren i gang med at analyse det store fundmateriale, som består af over 2000 arkæologiske anlæg, som fx stolpehuller, ovne, gruber, grøfter mv.

Udgravningen af middelalderlandsbyen er sket i forbindelse med, at området skal byggemodnes, så der kan bygges parcelhuse.

Skrevet 11. december 2020