Kulturhistorisk Forening for Nordjylland

Kulturhistorisk Forening for Nordjylland

Kulturhistorisk Forening for Nordjylland har siden sin stiftelse i 1938 budt sine medlemmer på talrige kulturhistoriske arrangementer – foredrag, udflugter og rejser – i og uden for landsdelen.

Medlemskab af foreningen giver følgende fordele:

  • Deltagelse i foreningens egne arrangementer
  • Gratis deltagelse i ”Torsdagsforedragene” arrangeret i fællesskab mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger og Folkeuniversitetet
  • Ret til at deltage i Historisk Samfunds arrangementer
  • Hel eller delvis gratis adgang til Nordjyllands Historiske Museums afdelinger
  • Mulighed for ægtefællers og families deltagelse i udflugter og andre arrangementer

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er pt. 200 kr. pr. husstand.

Indmeldelse i Kulturhistorisk Forening for Nordjylland sker vedhenvendelse til:

Anni Vestenbæk
Telefon: 26 79 70 78
Mail: [email protected]