Jutlander Fonden Hobro støtter ny Fyrkat-attraktion med en halv million

Illustration: Fjorden Arkitekter, Hobro

Nordjyske Museer har nye planer for Vikingemuseet Fyrkat som attraktion, og den plan har netop modtaget konkret støtte i form af ½ mio. kr. fra Jutlander Fonden Hobro. I de seneste budgetforhandlinger besluttede Mariagerfjord Kommune desuden at afsætte 3 mio. kr. til projektet, og dermed er Nordjyske Museer tæt på at kunne realisere fase 1, som går ud på at flytte de mange arkæologiske fund, der er udgravet ved Fyrkat ringborg, fra Hobro Museum og ud til borgen igen.

”Det er en meget fornem donation fra en lokal fond, og netop lokal støtte er uvurderlig for et projekt som dette, så det var en dejlig julegave af slutte et turbulent år af med, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyske Msueer, som Vikingemuseet Fyrkat er en del af.

Museet har selv afsat 1½ mio. kr. til fase 1, som sammenlagt koster 6 mio. kr., og museumsdirektøren mener, det er realistisk at finde den resterende million i løbet af 2021. Dermed kan museet tage første væsentlige skridt i retning af at opgradere Fyrkat til en spændende heldags-attraktion.

”Vi var helt enige i fondsbestyrelsen om, at dette projekt var vi klar til at støtte. Selv om Fyrkat for mange lokale måske ikke er noget særligt, er der slet ingen tvivl om, at det er noget helt specielt, og med en opgradering på alle områder og samlingen af det hele i samme område, vil det i løbet af nogle år blive en helt unik attraktion – både for turister og lokale”, fastslår Jutlander Fonden Hobros formand Poul Søndberg.

Vikingemuseet Fyrkat ved Hobro er i dag én af Danmarks væsentlige vikingeattraktioner, men udfordringen er, at de forskellige tilbud ligger så spredt, at publikum sjældent får hele oplevelsen med. Som gæst kommer man først til vikingegården – en rekonstrueret stormandsgård, som man kender den fra Harald Blåtands tid. Her er sommeren igennem levende formidling ved frivillige vikinger.

Kører man en lille kilometer videre ad landevejen – eller går langs den naturskønne Fyrkat Engsø – kommer man til det, der har givet hele attraktionen navn, nemlig vikingeborgen Fyrkat – eller rettere det sted, borgen i sin tid lå. Fyrkat er én af fem ringborge fra Harald Blåtands tid. Ingen af dem eksisterer i dag, men på Fyrkat formidles historien på skilte i landskabet og med et rekonstrueret langhus, publikum kan gå ind i.

Arkæologiske fund flyttes

Det er på området ved ringborgen, arkæologer fra Nationalmuseet i 1950’erne gravede og fandt en masse spændende genstande, der i dag er udstillet på Hobro Museum. Desværre er det kun en brøkdel af de mange besøgende på Fyrkat, der finder vej til museet inde i byen, og derfor er det planen at flytte fundene ud i på Fyrkat Møllegård, der ligger i umiddelbar nærhed af ringborgen.

Ved at flytte fundene herfra og ud til Fyrkat Møllegaard vil de ikke alene blive bedre formidlet, men de nye rammer vil også sikre, at de kostbare genstande bliver opbevaret mere sikkert. Dertil kommer, at man kan samle hele fortællingen om Hobro i vikingetiden og om de danske ringborge, der blev opført under Harald Blåtand. Med pengene fra såvel Jutlander Fonden Hobro og Mariagerfjord Kommune er den del af projekt nu rykket meget nærmere.

Jutlander Fonden Hobro har netop doneret ½ mio. kr. til Nordjyske Museer, så museet nu snart kan realisere sine planer om at flytte de mange fine arkæologiske fund, der er gjort ved Fyrkat, fra sin nuværende plads på Hobro Museum ud til Fyrkat igen – nærmere bestemt Fyrkat Møllegaard.
Foto: Nordjyske Museer

Øvrige faser i projektet

Etablering af et nyt udstillingsrum til Fyrkatfundene er langt fra det eneste tiltag for at opgradere Vikingemuseet Fyrkat som attraktion. Projektet indebærer også en renovering af Fyrkat langhus, renovering af Fyrkat Vandmølle samt etablering af formidling om vikingetiden langs Fyrkat Engsø. Hele projektet koster omkring 15 mio. kr. og er planlagt til at finde sted over de næste fire år.

Jutlander Fonden Hobro (tidligere Sparekassen Hobro Fonden) blev stiftet d. 3. januar 2014 ved fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland A/S med nyt navn Jutlander Bank A/S. Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidligere Sparekassen Hobros virkeområde.