Hvis krigen kommer

Hvis krigen kommer

Projektet, som er støttet af VELUX FONDEN, Nordea-fonden og Kulturministeriets Forskningsudvalg, ledes af Nordjyllands Historiske Museum og gennemføres i samarbejde med Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet (AAU), Koldkrigsmuseum Langelandsfort (Langelands Museum) og Koldkrigsmuseum Stevnsfort (Østsjællands Museum).

Projektet løber over tre år og tager udgangspunkt i bunkeren REGAN Vest, som Nordjyllands Historiske Museum åbner som national og international Koldkrigsattraktion. I modsætning til de to øvrige koldkrigsanlæg i Danmark – og deltagere i projektet – Langelandsfortet og Stevnsfortet, der er militære anlæg, er REGAN Vest et civilt anlæg, der skulle huse regering og kongehus i tilfælde af en atomkrig. Det civile beredskab i den periode af Danmarkshistorien er stort set uudforsket i den danske koldkrigsforskning, og projektet vil derfor bidrage med ny viden om, hvilke forestillinger og overvejelser man gjorde sig om statens og samfundets overlevelse i tilfælde af en atomkrig.

Projektet har tre tæt forbundne formål:

Forskning

For det første en forskningsdel møntet på afdækning af Den Kolde Krigs trusselsbilleder og det civile beredskab i Danmark med tråde til de militære og internationale relationer og trusler fra både øst og vest. Emnet er stort set uudforsket i både den danske og den internationale koldkrigsforskning, og projektet vil derfor bidrage med vigtig ny viden om, hvilke forestillinger og overvejelser man gjorde sig om statens og samfundets overlevelse i tilfælde af en atomkrig. Forskningsdelen omfatter et ph.d.-projekt og et postdoc.-projekt, der gennemføres ved Aalborg Universitet, og fire forskningsprojekter der udføres af de deltagende museer.

Formidling

For det andet en formidlingsdel, der skal formidle denne nye viden på måder, hvor Den Kolde Krigs problemstillinger og udfordringer gøres nærværende og relevante i diskussioner af nutidens sikkerhedspolitiske dilemmaer. Desuden skal den fascination, Den Kolde Krig til stadighed udøver, også bruges som afsæt for at give indsigt i nutidens sikkerhedspolitiske dilemmaer.

Internationalt netværk

Endelig skal samarbejdet i projektet danne basis for opbygningen af et europæisk netværk for forskere og formidlere, der arbejder med Den Kolde Krigs materielle kulturarv i form af militære og civile anlæg.

Projektperiode 1. april 2017 – 28. februar 2021

Projektdeltagere

  • Forskningsleder, ph.d. og dr.phil. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum
  • Lektor, ph.d. Marianne Rostgaard, Aalborg Universitet
  • Lektor, ph.d. Ivan Lind Christensen, Aalborg Universitet
  • Museumsinspektør, ph.d.-studerende Bodil Frandsen, Nordjyllands Historiske Museum
  • Museumsinspektør, cand.mag. Ulla Varnke Sand Egeskov, Nordjyllands Historiske Museum
  • Museumsinspektør, cand.mag. Thea Højvang Rasmussen, Nordjyllands Historiske Museum
  • Museumsformidler, Gert Rubæk, Nordjyllands Historiske Museum
  • Museumsleder, ph.d. Peer Henrik Hansen, Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Langelands Museum
  • Museumsinspektør, ph.d. Iben Bjørnsson, Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Østsjællands Museum

Formidling

Projektet udvikler historiefaglig grundviden og formidlingskoncepter, der vil ligge til grund for etableringen af det kommende Koldkrigsmuseet REGAN VEST.

Forskningsresultaterne formidles løbende gennem foredrag og artikler samt i to fagfællebedømte antologier.

Projektet gennemføres med støtte fra