Hesteudstyr fra yngre bronzealder – nye vidnesbyrd om brug af tospand i Nordvesteuropa og kørsel med processionsvogne

Hesteudstyr fra yngre bronzealder – nye vidnesbyrd om brug af tospand i Nordvesteuropa og kørsel med processionsvogne

I efteråret 2014 fandt detektorfolk en bronzeskat ved Bækkedal nær Gl. Skørping i Himmerland. Bronzeskatten var i slutningen af yngre bronzealder (ca. 800 f. Kr.) placeret i et lerkar og nedgravet på en bakketop som en slags offer.

Lerkarret indeholdt ud over mands- og kvindeudstyr en del hesteudstyr i form af kindstænger og smykkeplader. Ud fra antallet af genstande kunne man se, at der var tale om udstyr til to heste, det vil sige et tospand. Det exceptionelle ved fundet var, at læderet også var bevaret, og at meget af hesteudstyret stadig sad fast på læderremmene. Endvidere var der knap 4 meter remme bevaret, som menes at udgøre tøjlerne. Noget lignende er aldrig set før.

Fundet rummer en mængde informationer vedrørende brug af tospand i bronzealderen og muliggør rekonstruktion af hovedtøj med videre.

Tilsvarende depotfund, men uden læder og med langt færre genstande, der kan relateres til heste og kørsel med hestevogne, er fundet flere steder i Sydskandinavien, Nordtyskland og det sydvestlige Østersøområde, og de har klare forbindelser til Centraleuropa. Det tyder på, at kørsel med firhjulede rigt udsmykkede processionsvogne på dette tidspunkt blev en del af den religiøse kult, som samfundets elite dyrkede.

Formålet med dette projekt er at udforske brugen af hestetospand i bronzealderens Danmark med udgangspunkt i Bækkedalfundet og at undersøge den europæiske kontekst.

Projektperiode: 2019-2023

Projektdeltagere

Bidrag vedrørende naturvidenskab fra Moesgård Museum, Nationalmuseet og Universitetet i Bergen.

Formidling

Diverse foredrag og artikler.

Projektet gennemføres med støtte fra