Hals Skanse i dag

Hals Skanse består i dag af det voldanlæg, som blev bygget for over 360 år siden. Tilbage er jordvoldene, voldgraven og ravelinen, også kaldet forværket. Voldenes og ravelinens skarpe geometriske konturer er med tiden forsvundet på grund af tidens tand og beplantning. Da befæstningen var i funktion var voldene 5 meter høje, og voldgraven 10 meter bred.

I slutningen af 1800-tallet blev de gamle porte ved de to indgange i voldene nedlagt til fordel for gennemgravninger af voldene, og de to broer over ravelinen ved den vestlige indgang blev erstattet med jorddæmninger.

I skansegården ligger to bygninger, Tøjhuset og Krudtkammeret. Tøjhuset, som museet ligger i, blev bygget omkring år 1800 til opmagasinering af våben og ammunition. “Tøjhus-navnet” kommer af det tyske “Zeughaus”, som betyder udrustning. Krudtkammeret blev bygget i 1676 til opbevaring af krudt.