Udstillingen på Hals Museum

Allerede i vikingetiden blev området ved den østlige indsejling til Limfjorden, hvor Hals ligger i dag, brugt som samlingssted for vikingeskibe, inden de drog ud i verden. Landsbyen Hals opstod dog først i løbet af middelalderen.

I 1653-54 blev der opført en fæstning ved Hals, netop fordi det lå strategisk godt placeret netop her. Det betød nyt liv til den lille landsby, og i 1656 fik Hals tildelt køb­stadsprivilegier. Hensigten med privile­gierne var at gøre Hals til et militært, økonomisk og handelsmæssigt knudepunkt i Nordjylland. De mange krige og en konstant modstand fra købmændene og bystyret i Aalborg gjorde dog, at byen aldrig blev det ønskede knudepunkt.

Alligevel udviklede Hals sig og fungerede som told­sted fra 1650’erne og frem. I 1735 blev lodseriet grundlagt, og gennem tiden udbyggede man flere gange havnen. I 1800-tallet slog mange handlende sig ned i byen, der fik præg af købstad. I modsætning til mange andre små byer havde Hals sin helt egen profil med en befolkning, der ud over fiskere og bønder også bestod af en middelklasse af lodser, toldere, læger og købmænd.

Udstillingen på Hals Museum fortæller historien om Hals – lige fra den opstod som fiskerleje til i dag, hvor byen er et turistområde. Den er delt op i tre temaer: Porten til Limfjorden, Dagligliv i Hals samt Havn og fiskeri.

Porten til Limfjorden

Store og små skibe passerer Hals på vej ind til byer i Lim­fjorden eller på vej ud i den store verden.

Denne del af udstillingen fortæller blandt andet om selve skansens historie, om gården ”Bløden”, hvor man i begyndelsen af 1700-tallet udvandt tran af grønlandsk hvalspæk til belysning i tranlamper samt om lodsen, der skulle sikre, at skibene ikke gik på grund. Udstillingen fortæller også historien om Verdens største sejlskib, Skoleskibet København, der forsvandt sporløst omkring årsskiftet 1928-29 med 59 mand om bord.

Dagligliv i Hals

Her får du indblik i Halsboernes dagligliv og fritidsliv i 1900-tallet. Blandt andet fortælles byens historie under 2. verdenskrig. På grund af sin strategiske beliggenhed ved indsejlingen til Limfjorden kom Hals til at spille en vigtig rolle under krigen – blandt andet blev det daværende kommunekontor beslaglagt – det hus, hvor Hals Museum har til huse i dag.

Havn og fiskeri

I gamle dage var havnen hjertet i Hals, og derfor har udstillingen på museet naturligvis fokus på havnen og dens betydning for byen.

For et halvt århundrede siden kom fiskerbådene ind på Hals havn med deres fangst hver dag, der var salg af frisk fisk, og altid aktivitet. Fiskeriet gav grundlag for forskellige andre erhverv på havnen, som fiskeaukti­on, fiskepakhuse, skibsreparation og lignende. I dag er der sket en monopolisering, så der er færre og større fiskerihavne, og livet på havnen i dag er derfor først og fremmest et fritidsliv. Hver sommer er havnen nu fyldt op med feriegæster og lystbåde.