Håndgranatlugen i REGAN Vest

Håndgranatlugen ses her i den grå dør lige til højre for det hvide telefonrør. Foto: Lars Horn / Baghuset

Når man går ind i REGAN Vest, er det første rum, man møder, den såkaldte ”ydre vagt”. Herfra skulle betjente fra Aalborg Politi varetage kontrollen af de personer, der ankom til bunkeren.

I en krisesituation, hvor regeringen var rykket ind i anlægget, var det ydre vagt, der skulle foretage en første kontrol af besøgende, eller – hvis REGAN Vest var under angreb – forsøge at forhindre eller sinke fjendens adgang ind i anlægget.

Politifolkene i ydre vagt havde derfor, udover deres tjenestepistoler, adgang til våben. Og det var ikke bare lette våben, der kunne tages i brug.

I døren ind til ydre vagt sidder der nemlig en lille luge, som kan skubbes til side og smækkes i igen. Det er en ”håndgranatluge”.

Planen var, at der i ydre vagt skulle lægges op til 20 håndgranater, som kunne indgå i forsvaret af bunkeren.

Hvis en fjende forsøgte at storme indgangen, kunne betjentene i ydre vagt åbne lugen, skubbe en håndgranat ud igennem hullet og hurtigt lukke lugen igen.

Både døren ind til vagten og gitterdøren ind til indgangstunnelen i REGAN Vest kunne modstå sprængningen. Så når granaten var sprængt og støvet havde lagt sig, kunne vagten se ud af kighullet i døren og afgøre, om der var behov for at kaste endnu en granat.

Der er dog intet der tyder på, at de 20 håndgranater nogensinde har været lagt ind i REGAN Vest.

Når vi på museet nu kender til lugens funktion, er det kun fordi, det i forbindelse med en øvelse i anlægget blev noteret, ”… at det ikke er hensigtsmæssigt at benytte håndgranatlugen til samtaler”.

Hvis du køber billet til Nordjyske Museers vandring i terrænet over REGAN Vest, så får du eksklusivt et lille smugkig ind i bunkerens indgangstunnel – og her kan du også se ydre vagt og håndgranatlugen.

Billetten koster 125 kr. og kan købes i kalenderen.