Grusgravens hemmeligheder

I disse dage undersøger Nordjyllands Historiske Museum et plateau i den østlige del af Rold Skov mellem Siem og Astrup. Det er virksomheden NCC, der udvider deres grusgrav. Dermed får arkæologerne anledning til at undersøge et stort område, der byder på mange fund fra fortiden. Plateauet ligger ved en slugt, og på modsatte side af slugten findes en stor koncentration af gravhøje. Lokalområdet er yderligere kendt for de to bronzespande, med centraleuropæisk oprindelse, der blev fundet ved tørvegravning i en mose i midten af 1800 tallet. Derfor vidste arkæologerne allerede inden undersøgelsens start, at der sandsynligvis måtte være noget interessant på plateauet, der også for 3000 år siden lå meget smukt og praktisk med udsigt over dalen.

I august 2010 foretog museet en prøvegravning af området, og stødte ganske rigtigt på spor efter en bebyggelse fra bronzealderen. Derfor var det med spænding, at arkæologerne gik i gang med minutiøs udgravning af området. I midten af oktober kunne man så optegne fem huse fra bronzealderen. Tre i den østlige del af udgravningen og to i den vestlige. De vestlige huse er lidt yngre en de østlige. To af de østlige huse er af imponerende størrelse. Det ene hus er opmålt til at være 7,5 x 21 m og det andet 8 x 33 m. Der er tydelige indtrukne dørstolper – karakteristisk for bronzealderens byggeri.

Grundplan af de to store bronzealderhuse

Lars Egholm Nielsen, der er arkæolog på udgravningen, fortæller at bebyggelserne sandsynligvis er fra den mellemste bronzealder, det der på fagsprog kaldes periode 3 eller 4. Både langhusenes konstruktion samt de mange smukke potteskår der er fundet tyder derpå. Senere kulstof 14 analyser af brændt materiale vil vise om arkæologerne har ret i at husene er fra ca. 900-1200 f.kr.

Kendskabet til bronzealderens bebyggelse indenfor den nuværende Rold skov er sporadisk og derfor er det vigtigt at få undersøgt bebyggelsen ved Siem. Særligt forholdet mellem de store og velbevarede huse i den østlige del og de mindre huset i den vestlige del er interessant i en bebyggelsesmæssig sammenhæng, da udgravningen kan belyse det skift i bebyggelsestruktur der sker på overgangen mellem ældre og yngre bronzealder omkring 1000 f.Kr. Hvilke hemmeligheder grusgraven afslører, vil de næste måneders undersøgelser vise.

De to store huses tagbærende stolper er markeret med hvide spande.
Bemærk størrelsen på husene i forhold til arkæologen med trillebøren.
I baggrunden ses grusgraven der langsomt kommer tættere på.

Skrevet 7. oktober 2010