Gravpladsens ophør – ødelæggelsen af hundredvis af grave

I første halvdel af 500-tallet indstilles brugen af gravpladsen pludseligt og af for os uforklarlige årsager. Aktiviteten i området var dog ikke slut, for efterfølgende blev en stor del af gravene helt eller delvist genåbnet, og indholdet gennemrodet. Meget tyder på, at denne omfattende forstyrrelse af de mange grave foregik allerede i jernalderen.

Eksempel på en forstyrret grav fra Vaarst. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Kan være gravrøveri eller et politisk statement

Gennemrodningen af de mange grave er et fænomen, som man kender fra mange andre samtidige gravpladser både her i Danmark og i vore nabolande. Baggrunden for forstyrrelsen af gravene ved Vaarst er ukendt. Gravrøveri er en oplagt mulighed, men religiøse eller politiske bevæggrunde kan også have været årsagen. At der alene skulle have været tale om plyndring med økonomisk vinding for øje, synes dog ikke sandsynligt, for i nogle af de genåbnede grave har man ladet selv meget værdifulde genstande ligge – fx blev det smukke Snartemo-glas efterladt i en forstyrret grav.

Antallet af forstyrrede grave er på grund af bevaringsforholdene umulig at opgøre præcist, men mere end halvdelen af gravene er åbenlyst blevet genåbnet, og genåbningerne følger i de langt de fleste tilfælde et helt bestemt mønster. Omfanget, og den systematik hvormed indgrebene er blevet udført med, taler for, at der ligger en bevidst koordineret handling bag. Med tanke på den ustabile magtpolitiske situation i jernalderens Danmark forekommer bevidst destruktion med den hensigt at ødelægge en tidligere magtfuld slægts historie nærliggende. Men en sådan handling vil naturligvis også oplagt kunne kombineres med plyndring og sågar med religiøse motiver.

Et moderne eksempel på en sådan bevidst destruktion af fortidsminder og forsøg på manipulation af historien sås blandt andet, da ISIS-bevægelsen efter indtagelsen af Palmyra i Syrien i 2015 påbegyndte en systematisk destruktion af byens fantastiske kulturarv. Men vi behøver ikke kigge langt væk for at se ideologisk motiverede angreb på gravmonumenter, som finder sted i dag. Selv her i Danmark ser vi desværre af og til ideologisk inspireret hærværk rettet mod kirkegårde og gravpladser.