Gravhøj fra bondestenalderen (Støvring)

I efteråret udgravede arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum en gravhøj ved Porsborgparken i det vestlige Støvring (Erhvervsområde tæt på E45). Gravhøjen stammede fra perioden enkeltgravskulturen i bondestenalderen og kan derfor dateres til 2.800 f.Kr – 2.400 f.Kr.

Gravhøjen var lidt af en sjældenhed, for selvom selve jordhøjen for længst var væk, så var graven stadig velbevaret. Der var ikke skeletrester tilbage af den gravlagte her flere tusind år senere, men gravgaverne var der stadig. Arkæologerne fandt blandt andet ti ravperler, en flintøkse, en pilespids i flint, et mindre bæger og en flintflække. Det er i sig selv fine fund, og ud fra dem formodes det, at den gravlagte var en mand. Udgravningen viste også, at hele bunden af graven var belagt med et fem centimer tykt lag af både brændte og ubrændte flintesten, hvilket vi ikke er vant til at se for denne type grave i området.

Selve graven målte ca. 4 X 2,8 meter, og var ca. en halv meter dyb. Dens sider har været stenbyggede, men de fleste af stenene er blevet fjernet i forbindelse med moderne landbrugsdrift. Gravhøjen har på et tidspunkt været omkranset af randsten i en ring med en diameter på omkring syv meter. Der har været tale om 20-30 centimeter store sten. Mellem randstenskæden og centralgraven er der flere stenspor, som kan stamme fra en tidligere og mindre randstenskæde eller en form for indre konstruktion i højen. Derudover antydede spor af tørvestruktur i jorden rundt om højen, at der kan være tale om en mindre høj, der på et tidspunkt er blevet bygget endnu større.

Hovedparten af gravhøjens randsten er gennem tiden blevet pløjet væk, men sporene efter dem, den sorte cirkel på billederne, ses stadig tydelig i undergrunden. Enkelte randsten og sten fra centralgraven sad dog stadig på deres oprindelige plads.

Højen har oprindeligt ligget på en lille lokal bakketop, og omkring gravhøjen sås rester af oldtidsmuldlag med bevarede pløjespor efter stenalderbondens ard, mens der på selve højen er pløjet ned i undergrunden i moderne tid.

Skrevet 11. december 2020