Gavlhuset i Aalborg – byhistorie fra år 750-1574

Gavlhuset i Aalborg – byhistorie fra år 750-1574

Aalborgs fødsel kan føres tilbage til oprettelsen af en sæsonhandelsplads omkring år 800 og lidt før. Det er denne handelsplads, der bliver til egentlig by omkring år 900.

Dermed hører Aalborg til blandt gruppen af de ældste danske byer, og Aalborg er opstået samtidig med Aarhus, Horsens, Roskilde, Odense og Lund og flere andre. De opstår alle som følge af den samme kulturelle strømning i vikingetiden. Det er det tidspunkt, hvor kongemagten bliver stærk nok til at ønske og opretholde permanente bosættelser økonomisk baseret på administration, handel og håndværk.

Omfattende udgravning  i 2007-08

Aalborg Historiske Museum foretog i 2007-2008 en af de mest omfattende udgravninger, som museet har haft i den centrale bymidte i Aalborg. På Algade 9 under det kendte “Gavlhus” fra 1573 blev træhus efter træhus afdækket, mens arkæologerne gravede sig ned igennem godt fire meter jordlag fra byens fortid – helt tilbage til byens allertidligste historie.

Velbevarede huse med bageovne og træbænke giver et spændende kig ind i datidens boliger, og talrige fund fra jordlagene fortæller om beboernes hverdag.

Du kan i denne udstilling opleve Aalborg fra fødslen i årene op mod år 900 og udviklingen frem til den middelalderby af anseelig størrelse, som lå samme sted godt 600 år senere.