Husmandsstedets historie

Husmandsstedets historie

Boldrup Museum er indrettet i et lille husmandssted fra 1891, som dengang var ejet af Kristen Sørensen Mikkelsen. Førhen lå en firelænget gård her, men ejeren af denne gård flyttede til sine jorder andetsteds i 1890, og satte derfor sit gamle stuehus til salg. Det købte Kristen Sørensen Mikkelsen. Han overtog dermed et stuehus med en lille udbygning bygget på, som ses på billedet. Da Kristen han var husmand, og dermed ikke ejede nok jord til at kunne leve alene af at dyrke afgrøder, havde han også snedkeri og murerarbejde som sidegesjæft.

Kristen, også kaldet ’Kræn’, indrettede derfor et snedkerværksted i stuehuset, hvilket stadig kan ses i dag. Han må have haft en vis succes, både som husmand såvel som snedker og murer, for allerede i 1897 havde han mulighed for at udvide det lille husmandssted med en længe til venstre for stuehuset kaldet Vesterhuset.

Vesterhuset blev brugt som stald og til opbevaring af hø og halm, og det findes stadig i dag. Laden blev opført i 1957, relativt kort tid inden husmandsbruget blev nedlagt for gradvist i løbet af 1960’erne at blive taget i brug som museum.

Selvom Kristen Sørensen Mikkelsen og de efterfølgende ejere af husmandsstedet ikke ejede nær så meget jord som gårdmændene i området, havde de alligevel lidt at gøre godt med. Således havde husmanden på Boldrup 10½ tønder land (omkring seks hektar, svarede til 0,06 kvadratkilometer), hvoraf fire af disse tønder land var eng, som lå ned mod Simested Å. Derudover havde han en lod i en lokal fællesmose samt et stykke hede ved landsbyen Stenild. Det gav husmanden mulighed for at have en mindre besætning af dyr, der blandt andet talte køer, gris, høns og får, som enten kunne slagtes til eget brug eller sælges.

Museet er i dag indrettet omtrent som da Kristen Sørensen Mikkelsen og hans to døtre boede på gården. Gennem interviews og billeder har museet genskabt deres indretning af husmandsstedet. I museets skolestue er det muligt at læse mere om familiens levevis på Boldrup.