Boldrup Museum

Boldrup Museum

Boldrup er et lille landbrugsmuseum med afgrøder og dyr. Et trelænget husmandssted danner rammen om museet og viser, hvordan tilværelsen så ud for en familie omkring år 1900. Familien på gården har holdt husdyr, dyrket jorden og haft kålgård med kartofler, kål, løg og krydderurter og en lille blomsterhave.

Boldrup Museum har en række tidstypiske danske husdyrracer som grise, får, geder, kaniner, gæs, høns og duer. Du må gerne gå ind til kaninerne og kæle for dem.

Museet har tilknyttet en meget aktiv museumsforening, der byder på aktiviteter, både når der skal sås og høstes, når der skal slynges honning, klippes får og presses æbler. Der kan derfor være entré på udvalgte aktivitetsdage, men ellers er det ganske gratis at besøge museet, og møder man en åben dør, er man velkommen til at gå ind – i både stuehus og stald.

Det er efterhånden blevet en god tradition, at markerne ved Boldrup Museum pløjes og tilsås med gamle veterantraktorer, og pløje og sådagen plejer at tiltrække mange gæster. I år er det søndag 7. maj.
På Boldrup Museum kan du møde gamle danske dyreracer – for eksempel dansk landracesvin, landfår, hvid landkanin, brune danske landhøns, landgæs og ikke mindst huskatten Kisser.
Boldrup Museum er indrettet i et lille husmandssted fra 1891, som Christian Sørensen (Kræn) Mikkelsen byggede, hvor der førhen havde ligget en firelænget gård.
I forbindelse med Boldrup Museum er der mulighed for overnatning i fem shelters, som hver har plads til fire personer.
Husmandsstedet fra ca. år 1900, landbruget og de levende dyr danner ramme for læringen. Museet tilbyder forskellige forløb og aktiviteter samt mulighed for at booke museets shelterplads.