Boldrup Museum

Boldrup Museum

Boldrup er et lille landbrugsmuseum med afgrøder og dyr. Et trelænget husmandssted danner rammen om museet og viser, hvordan tilværelsen så ud for en familie omkring år 1900. Familien på gården har holdt husdyr, dyrket jorden og haft kålgård med kartofler, kål, løg og krydderurter og en lille blomsterhave.

Boldrup Museum har en række tidstypiske danske husdyrracer som grise, får, geder, kaniner, gæs, høns og duer. Du må gerne gå ind til kaninerne og kæle for dem.

Boldrup Museum har tilknyttet en meget aktiv museumsforening, der byder på aktiviteter, både når der skal sås og høstes, når der skal slynges honning, klippes får og presses æbler. Der kan derfor være entré på udvalgte aktivitetsdage, men ellers er det ganske gratis at besøge museet, og møder man en åben dør, er man velkommen til at gå ind – i både stuehus og stald.

Museet holder lukket

På grund af COVID-19 kræver myndighederne i øjeblikket, at vi på museet skal tjekke, at vores gæster har gyldigt coronapas, før de må komme ind. Da Boldrup Museum er et selvbetjent museum, er dette ikke muligt. Derfor er vi desværre nødt til at holde museet lukket, indtil situationen ændrer sig. Vi glæder os til at åbne igen, så snart det bliver muligt.
På Boldrup Museum kan du møde gamle danske dyreracer – for eksempel dansk landracesvin, landfår, hvid landkanin, brune danske landhøns, landgæs og ikke mindst huskatten Kisser.
Boldrup Museum er indrettet i et lille husmandssted fra 1891, som Christian Sørensen (Kræn) Mikkelsen byggede, hvor der førhen havde ligget en firelænget gård.
I forbindelse med Boldrup Museum er der mulighed for overnatning i fem shelters, som hver har plads til fire personer.
Husmandsstedet fra ca. år 1900, landbruget og de levende dyr danner ramme for læringen. Museet tilbyder forskellige forløb og aktiviteter samt mulighed for at booke museets shelterplads.