Forhistorisk bebyggelse ved Terndrup

I Terndrups nordøstlige udkant udgraves i august og september resterne af en bebyggelse fra omkring år 500 f.Kr. Det vil sige slutningen af bronzealderen og starten af jernalderen.

På det lille højdedrag er fundet syv hustomter af såkaldt treskibede langhuse. Fire af hustomterne er så velbevarede, at spor efter vægkonstruktionen stadig kan ses i form af grøfter med mørkere jord i den gule undergrund. I en af hustomterne er der også fundet resterne af en grebning – en stenlagt rende, der har opsamlet dyrenes møg i den del af huset, der har været brugt som stald.

Husene har sandsynligvis ikke alle stået på højdedraget på én gang. Der er nærmere tale om en eller nogle få gårde, der afløser hinanden.

Blandt hustomterne findes en mængde gruber, hvor beboerne har gravet ler op til fremstilling af keramik og til lerklining af husene. Senere er store mængder keramik havnet i gruberne, nogle potter i næsten hel stand.

Skrevet 25. november 2013