Folk og fabrikker

Beskrivelse

Fra ca. 1880-1970 var Aalborg kendt som ‘Byen med de rygende skorstene’ – en blomstrende industriby, hvor over mange tusind arbejdere hver morgen myldrede ind til samlebånd og maskiner. Spritten, Eternitten og C.W. Obels Tobaksfabrik var nogle af de største arbejdspladser, men der var hundredvis af store og små industrivirksomheder i Aalborg.

Udstillingen er opdelt i tre hovedafsnit.

En introduktion (ved indgangen fra Renæssanceudstillingen) der skitserer de tre hovedperioder i Aalborgs industrialisering og kort fortæller om udviklingen i arbejdsdagens længde. Her hænger et stempelur fra Fabrikken Norden, hvor arbejderne stemplede ind og ud hver dag.

Beskrivelse af 15 meget forskellige store og små fabrikker i Aalborg. Fabrikkernes historie fortælles med tal og billeder, og der vises varer fra hver fabrik.

Resten af udstillingen handler om arbejdskulturen og emner som børnearbejde, arbejdstøj, at være i fagforening og forskellen på faglært og ufaglært.

Undervisning

Guiden møder klassen i forhallen, og man følges ad op til skolestuen på 2. sal. Her bænkes eleverne og får en kort introduktion til hvordan man gik i skole, da oldemor var ung. Der bliver også fortalt om børnearbejde, fremtidsmuligheder og kønsroller i industritiden. Ud fra samtaler om anskuelsestavler om livet i byen og på landet omkring år 1900 får eleverne et kik ind i forskellige arbejds- og dagliglivssituationer. Anskuelsestavlernes kildeværdi diskuteres.

Efter ca. 30 minutter går klassen ned i udstillingen ”Folk og fabrikker”, hvor de bliver præsenteret for centrale fænomener som stempeluret, fabriksfremstilling kontra håndværk, forskellen på at være faglært og ufaglært og om værkstedshumor, øgenavne og alkohol på arbejdspladserne. Der tages udgangspunkt i genstande og billeder i rundvisningen og elevernes egne erfaringer og refleksioner inddrages.

Opgavesæt til udstillingen bruges efter en rundvisning.

Materiale kan hentes her:
Folk og fabrikker – Arbejd selv
Folk og fabrikker – Elevopgaver
Folk og fabrikker – Lærervejledning

Eleverne skal i opgaverne arbejde med kronologi og sammenhæng, hvor de skal skrive kendetegn ved de tre hovedperioder og forklare hvorfor perioden slutter. De skal også læse et par citater i udstillingen og finde ud af de holdninger, der ligger bag citaterne. De skal argumentere for og imod at arbejde i byen fremfor på landet og tage stilling til historiske synspunkter som børnearbejde og alkohol i arbejdstiden.

Målgruppe

Grundskole 5. – 9. kl.

Fag

Historie, dansk

Kompetenceområde

  1. Kronologi og sammenhæng: Eleven kan fortælle om udviklingen i synet på børn og børns roller for 100 år siden og i dag.
  2. Historiebrug: Eleven kan fortælle om forskelle og ligheder i levevilkår og arbejdsliv i by og på land. Eleven kan udpege eksempler på kønsroller i industrisamfundet.
  3. Kildearbejde: Eleven kan læse en anskuelsestavle og have en holdning til dens troværdighed som historisk kilde. Eleven ved at man kan se forskel på om en genstand er fremstillet som håndværk eller industrielt.
    Læringsmål
  4. historiske perioders kronologi i forhold til hinanden
  5. hvordan synspunkter, som vi i dag ikke er enige i, opstår i en historisk sammenhæng
  6. og hvordan man kan bruge ikke-skriftlige kilder i historieformidlingen

Fakta om tilbuddet

Hvornår: Hele året, tirsdag-lørdag kl. 10-16
Pris: 600 kr.
Deltagerantal: max 28 elever
Varighed: 1-3 timer
Emner: Industritid, børnearbejde, fagforeninger, kvindearbejde, arbejdstøj, madpakker, alkohol, arbejdsmiljø

Sted

Aalborg Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg

Faciliteter på stedet

Tilgængelighed: På bagsiden af museet findes en rampe, som giver adgang for kørestole, barnevogne mv.
Toiletter: Der er toiletter i stueetagen, hvoraf et er handicapvenligt.
Handicaphjælpere: Gratis adgang
Medbragt mad: Der er mulighed for at spise medbragt mad ved borde i museets forhal. Dog med forbehold for at der kan være optaget. Hvis din klasse skal spise madpakker på museet, bedes det booket på forhånd.

Kontakt og bestilling

Aalborg Historiske Museum
Tlf. 99 31 74 00
Mail: [email protected]