Første spadestik: Ny velkomst- og udstillingsbygning ved REGAN Vest

Endnu en milepæl i etableringen af Koldkrigsmuseet REGAN Vest blev taget i dag, da der var inviteret til første spadestik på den nye velkomst- og udstillingsbygning ved museet. Per Lyngby, bestyrelsesformand i Nordjyske Museer og næstformand i Ejendomsfonden REGAN Vest (tv), Hans Simonsen, den sidste pladskommandant i bunkeren (m) samt Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune (th) svingede spaderne.
Foto: Lars Horn / Baghuset

Hans Simonsen var den sidste pladskommandant i koldkrigsbunkeren REGAN Vest, indtil den i 2012 blev taget ud beredskabet. Han var med andre ord med til at lukke og slukke, og derfor var det også nærliggende, at han i dag var med til at tage det første spadestik til den næste milepæl i arbejdet med at åbne dette unikke bunker-anlæg igen.

Koldkrigsbunkeren REGAN Vest åbner for offentligheden i 2022, og i dag, onsdag 25.maj 2021, indledes arbejdet med at opføre en velkomst-og udstillingsbygning ved siden af bunkeren, så Nordjyske Museer, der skal drive det nye koldkrigsmuseum, kan tage godt imod sine gæster og formidle fortællingerne om det danske demokrati og Danmark under Den Kolde Krig.

Foruden Hans Simonsen var det borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, samt Per Lyngby, bestyrelsesformand i Nordjyske Museer og næstformand i Ejendomsfonden REGAN Vest, der førte spaderne. Per Lyngby var også en af dagen talere, og han fremhævede den unikke demokratifortælling, det nye museum kan formidle:

”REGAN Vest var demokratiets sidste bastion, hvor bunkerens op til 350 kvinder og mænd med majestæten i spidsen, regeringen i situationsrummet og journalister ved mikrofon og taster skulle sikre, at demokratiet i sin mest destillerede form kunne overleve et atomangreb fra warszawapagt-landene.

Med byggeriet af velkomst- og udstillingsbygningen fuldendes den triangel, der vil give besøgende en enestående indsigt i, hvordan den kolde krig påvirkede Danmark i praksis. Mere konkret og nærværende bliver historien ikke, når velkomstbygning, bunker og maskinmesterbolig åbnes for alle. Et kulderystende vidnesbyrd om skyggekrigen, der truede vores demokrati og satte Danmark i et umenneskeligt dilemma”, sagde Per Lyngby.

Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, kunne i sin tale fortælle, at han i dagens anledning havde kigget tilbage i sin REGAN Vest mappe:

”Jeg fandt en mailkorrespondance fra 2. januar 2014 – dag to i min første borgmesterperiode – mellem min forgænger Anny Winther og jeg, og jeg vil lige tillade mig at citere, hvad hun skrev allerede dengang: ”Det kræver meget forarbejdet, og selv om det bliver en offentlig, selvejet institution, så må Rebild Kommune på et tidspunkt til lommerne”.

”Så ja, det har været en meget lang proces, også længere og mere kompliceret, end vi troede. Men Rebild Kommune har bidraget som en slags fødselshjælper og til at sikre, at projektet har en økonomisk bæredygtighed”, forklarede borgmesteren.

Vinderne af licitationerne

Det er et rådgiverkonsortium, som består af AART architects, udstillingsarkitekterne Thøgersen & Stouby, landskabsarkitekterne SLA samt det rådgivende ingeniørfirma Niras, der står bag den 1.135 m2 store velkomstbygning. Fra AART architects kaldte arkitekt MAA og founding partner AART, Anders Tyrrestrup, i sin tale bunkeren for ”et markant stykke kulturarv – også som arkitektonisk værk”:

”Det ved jeg fra nordiske restaureringsarkitektkolleger, som altså besynger REGAN Vest bunkerens unikke bygningskulturelle værdi på niveau med de norske stavkirker og Kronborg – og det er ret interessant for et bygningsanlæg, der trods alt ikke har så mange år på bagen”, fastslog Anders Tyrrestrup. Han forklarede desuden, at AART med sit projekt har bestræbt sig på at fastholde den hemmelighedsfuldhed og nøgternhed, man mener den nye bygning skal rumme for at indgå som en naturlig del af den samlede oplevelse.

Anlægsentreprisen blev vundet af Gunner Nielsen A/S. Derudover er opførelsen af velkomst- og udstillingsbygningen opdelt i fem storentrepriser. Råhus-entreprisen blev vundet af Jorton A/S, som også vandt luknings-entreprisen. NCC Construction A/S løb med kompletterings-entreprisen. Installations-entreprisen gik til Bravida Danmark A/S, og endelig gik gartner-entreprisen til HedeDanmark A/S fra Hinnerup i Midtjylland. Alle øvrige entrepriser er gået til nordjyske virksomheder. Med anlægsentrepriserne i hus kan sidste fase af opførelsen af det nye museum gå i gang.

Mange års arbejde

Arbejdet med realisering af Koldkrigsmuseet REGAN Vest har stået på i flere år og består af flere elementer, som gæsterne kan besøge, når attraktionen åbner. Maskinmesterboligen, der indrettes som dengang bunkerens maskinmester boede her med sin familie i 1980, er stort set færdig, og arbejdet med at gøre bunkeren tilgængelig for offentligheden skrider planmæssigt frem.

Processen med at lande anlægsentreprisen på velkomstbygningen har været vanskelig og har været med til at forsinke første spadestik. Udfordringerne skyldes hovedsageligt den meget stejle grund, det begrænsede byggefelt og hensynet til den følsomme natur i området. Foruden de tekniske vanskeligheder har det tillige været en økonomisk udfordring, som museet og ejendomsfonden er meget taknemmelige for, at foreningen Realdania, Augustinusfonden, Rebild Kommune og Aalborg Kommune har været villige til at løfte.

Åbningsdagen for Koldkrigsmuseet REGAN Vest ligger lidt mere end et år ude i fremtiden, og en mere eksakt tidshorisont herfor meldes formentlig ud i slutningen af 2021.

FAKTA

REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5.500 m2 stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i årene 1963-1968 med det formål at huse regering og regent i tilfælde i af en atomkrig. Anlægget var en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014 og kan snart åbne for offentligheden.

Projektets samlede anlægsbudget var til at begynde med 74 mio. kr., men er ved yderligere donationer nu på 78,12 mio. kr. For stor velvillighed og generøs økonomisk støtte skal der sendes en hjertelig tak til foreningen Realdania (31,3 mio. kr.), Augustinus Fonden (10,5 mio. kr.), Nordea-fonden (3,15 mio. kr.) Spar Nord Fonden (2 mio. kr.) og Jutlander Fondene Himmerland 0,5 mio. kr., Region Nordjyllands Vækst Forum (1,2 mio. kr.), Aalborg Kommune (4,15 mio. kr.) og Rebild Kommune (5,22 mio. kr.). Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget (20,1 mio. kr.).

Skrevet 25. maj 2021