Fjernvarmeledning i Himmerland

I sensommeren og efteråret 2011 nedlægger Aars Fjernvarmeforsyning fjernvarmekabler, der skal forbinde Haverslev, Sønderup og Suldrup med varmeværket i Aars.

Nordjyllands Historiske Museum følger med i projektet, idet vi overvåger muldafrømningen forud for nedlæggelse af rørene og foretager udgravninger inden for traceet, hvor det er nødvendigt.

Lidt vest for Haverslev, på højdedraget Bratbjerg, har vi allerede undersøgt et bopladsområde med resterne af to huse fra yngre bronzealder (ca. 1000-500 f.Kr.), samt et kogegrubefelt. Kogegruber blev i oldtiden brugt som en slags jordovne, hvor der kunne tilberedes mad vha. opvarmede sten.

I området fandtes også flere gruber, hvor man i yngre bronzealder havde gravet efter råstoffer bl.a. til at fremstille keramik. Efterfølgende blev sådanne gruber brugt til affald. Én af gruberne indeholdt et kasseret forrådskar. Museet forsætter undersøgelserne i september/august måned.

Skrevet 27. oktober 2011