Fem borge, fem oplevelser

Fem borge, fem oplevelser

De fem danske ringborge – Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Borgring og Trelleborg – er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, fordi de tilsammen repræsenterer en unik periode i verdenshistorien, hvor Skandinavien gik fra at være hedensk til at være en integreret del af Europas kristne kultur. Ringborgene er den fysiske manifestation af periodens turbulens og et ingeniørmæssigt unikum, der markerer Danmark som et nyt samlet kongedømme.

Alle fem borge blev opført i perioden 970-980 e.Kr. i Kong Harald Blåtands regeringstid. Harald Blåtand samlede riget og gjorde danerne kristne, men ikke uden sværdslag. For at sikre sin position byggede han militære baser, der kunne manifestere hans magt både i ind- og udland.

Ringborgene er dermed en del af fortællingen om Harald Blåtands ambitioner om at samle riget og opruste mod presset fra det tysk-romerske rige.

Aggersborg er den ældste og største af vikingetidens ringborge med 48 langhuse anlagt inden for ringvolden. Opført på en bakkeskråning ved et af Limfjordens smalleste steder fremstod den markant i landskabet som et imponerende bygningsværk, der kunne ses langvejs fra.
Med en diameter på 120 meter har Fyrkat en markant placering i landskabet ved Hobro. En jordvold markerer i dag, hvor ringborgen omkransede de oprindelige 16 langhuse. Husenes beliggenhed er markeret med hvide sten. Et af dem er i dag rekonstrueret uden for volden.
Nonnebakken blev anlagt som den eneste af borgene op til en by. Borgen er vigtig for Odenses udvikling til en central vikingeby. Nonnebakken ligger delvist gemt under byen. Stedet rummer således sporene af 1000 års skiftende begivenheder med spor fra forhistorien, vikingeborgen og et middelalderligt nonnekloster til nyere tiders marker og i dag en levende storby.
Trelleborg er den først fundne af Harald Blåtands borge. Trelleborg er den bedst bevarede og befæstede ringborg og indeholder 31 langhuse. Borgen har desuden en gravplads, der rummer mindst 135 grave med 157 døde.
I 2014 blev en hidtil ukendt vikingeborg opdaget. Den fik navnet Borgring. Borgring er den mindst udgravede og dermed den mest originale af de fem ringborge.