Har du fundet danefæ?

Har du fundet danefæ?

Genstande fra oldtiden, middelalderen og nyere tid fundet med metaldetektor eller i forbindelse med anlægsarbejde, opsamlet på marker eller lignende, har almindeligvis kulturhistorisk værdi. Kontakt derfor dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en sådan genstand.

Danefæ

Nordjyske Museers arkæologiske ansvarsområde omfatter kommunerne Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, og alle potentielle danefæ-fund eller fund af væsentlig interesse fra disse kommuner skal derfor afleveres her.  

På museet bliver genstanden nærmere bestemt og fundstedet registreret. Oplysningerne om genstanden indgår fremover i det samlede fundregister, og fundet har derfor bidraget med endnu en lille flig af viden om vores fælles historie.

I helt særlige tilfælde vil genstande kunne erklæres for ”danefæ”. Danefæ kan være såvel genstande af ædelmetaller som guld eller sølv, men også genstande af flint, glas, ben og tak med videre.

I alle tilfælde indleveres genstandene på det lokale museum, hvorfra de sendes videre til Nationalmuseet.

På Nationalmuseet foretages en vurdering af, om genstanden skal erklæres for danefæ, som er statens ejendom. Til gengæld modtager finderen en dusør for fundet.

Du kan finde yderligere information om danefæ på Nationalmuseets hjemmeside.

Indlevering af danefæ

Ved aflevering af danefæ til Nordjyske Museer skal du på forhånd lave en aftale med Claus Holm Sørensen på tlf. 99 31 74 07 eller mail: [email protected]


I Danmark er det lovligt at gå med metaldetektor i de fleste områder. Der er dog nogle enkelte regler, som skal overholdes. For eksempel er det ikke tilladt at gå med detektor på fredede oldtidsminder, og man skal altid have tilladelse af lodsejer.
Med portalen DIME kan de godt 4000 metaldetektorbrugere og amatørarkæologer i Danmark nu selv registrere deres fund på mobilen allerede ude i marken – og dermed sende data direkte til museerne.