Danmarks Oldtid i Landskabet, Fyrkat

I efteråret 2011 er der et større renoveringsarbejde i gang på vikingeborgen Fyrkat ved Hobro. Nordjyllands Historiske Museum og Kulturarvsstyrelsen er sammen ved at forbedre forholdene omkring borgen og reparere de markeringer der viser husenes placering på borgpladsen.

Fyrkat er udgravet i 1950’erne og 60’erne. Dengang var der Nationalmuseet der stod for udgravningerne og dette skete over en lang årrække og efter datidens udgravningsmetoder. Efter endt udgravning blev hvert enkelt stolpehul markeret med en betonklods der tilnærmelsesvis gengav stolpens udtryk. Efter 50 år er mange af disse betonmarkeringer knækket eller forsvundet under græstæppet. På store dele af borgpladsen kan man ikke se betonmarkeringerne fordi græstæpper opsluger dem. Det bliver der gjort noget ved nu.

Udgravningsmetoden i 1950’erne var en anden end man bruger i dag, ligesom man i dag har mange flere muligheder for naturvidenskabelige analyser, som makrofossilprøver og pollenprøver, metaldetektorer og digitale kameraer. Derfor skal der, ved hver betonmarkering der skal udskiftes, undersøges om der er rester af de originale stolpehulsaflejringer fra vikingetiden tilbage. En forundersøgelse i marts viste at der var noget tilbage i 1/3 af stolpehullerne. Når der findes rester af de originale stolpehuller, hjemtages prøver til naturvidenskabelige undersøgelser og der registreres hvad der ellers dukker frem. Forhåbentlig kan disse nye oplysninger være med til at give et endnu mere detaljeret billede af området omkring Fyrkats både før, under og efter borgens opførelse.

Det er ikke kun betonmarkeringerne der bliver renoveret. Resten af borgen får også et ansigtsløft i form af nye egetræstrapper og nye formidlingsskilte samt en ny og skånsom pleje i form af Får der græsser arealet i stedet for maskinel græsslåning.

Danmarks Oldtid i Landskabet er et landsdækkende projekt styret af Kulturarvsstyrelsen hvor 100 forskellige fortidsminder rundt om i landet bliver renoveret og får en nye formidling. Projektet er finansieret af en bevilling fra Mærsk. http://www.kulturarv.dk/fortidsminder/

På billedet ses en af betonmarkeringerne der er knækket i toppen. Nederst ses resterne af det oprindelige stolpehulsfyld, hvor der kan gemme sig nye informationer

Skrevet 19. december 2011