Byvandring: Industriens Aalborg

I takt med at det nye og moderne Aalborg med musikhus, universitet og høje kontorbygninger rejser sig, udviskes sporene fra dengang, hvor Aalborg var en driftig industriby med mange fabrikker og kendt som ”byen med de rygende skorstene”.

På denne byvandring besøger du industribyen Aalborg og ser med egne øjne, hvordan sporene derefter stadig kan ses i den by, vi kender i dag. For selvom de gamle industriområder ved havnen og godsbanearealet stort set er væk, vil du stadig kunne ane ”røgen fra havnens mange skorstene”, og svagt fornemme lyden fra de mange fabrikker.

Du får historierne om nogle af byens største fabrikker, og får en klar fornemmelse for, hvorfor den daværende statsminister Thorvald Stauning i 1933w roste byen med ordene: ”Denne store jyske by er foregangsbyen for hele Danmark”. Det skete i forbindelse med åbningen af den nye Limfjordsbro i 1933.

1930’erne bød også på andre store fremskridt i kølvandet på industrialiseringen og den enorme befolkningstilvækst, som fulgte med fra 1880’erne og frem. Et af de største var Vesterbros gennembrud, hvor gamle udslidte boligkvarterer forsvandt, og nye højhuse kom til. Her blev Hobrovej forbundet med den nye Limfjordsbro, og efterfølgende blev Vesterbro landskendt som Danmarks smukkeste funkisgade. På byvandringen kommer vi forbi de mange bygninger i 30’ernes funkisstil, som stadig kan ses langs Vesterbro.

En anden væsentlig årsag til, at Aalborg i dag ser ud, som den gør, er jernbanens ankomst i 1869. Den dannede i mange år en bygrænse, ligesom de mange banespor til byens fabrikker påvirkede, hvor nye gader kunne etableres. I første halvdel af 1900-tallet fik mange større virksomheder nemlig anlagt jernbanespor direkte til godsbanearealet, så kridt, kul og andre varer let kunne fragtes til og fra fabrikkerne. Men jernbanen var også med til at forme byen på en helt anden måde: Jernbanegade blev fx anlagt som en ny strøggade, der forbandt bycentrum med den første stationsbygning, og da den nuværende stationsbygning blev opført i 1902, blev byen og jernbanen forbundet med den nye Boulevarden.

Sidste stop på byvandringen er Aalborg Privatbaners remise fra 1901, der ligger på Hjulmagervej. Et af Aalborgs få unikke industriminder, som stadig kan ses på det nu næsten forsvundne godsbaneareal.

Byvandringen er blevet til med støtte fra Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse.

Varighed: To timer
Længde: Ca. 2,3 km

For booking eller nærmere information kontakt museet på telefon: 99 31 74 02 eller mail: [email protected]

Se priser