Rundvisning: Vikingerne ved Lindholm Høje

Rundvisning: Vikingerne ved Lindholm Høje

På det smukke område ved Lindholm Høje ligger en gravplads fra vikingetiden, som er helt unik. Den lå gemt i næsten tusind år under metervis af flyvesand, indtil den blev genopdaget i 1880’erne. Dengang var gravpladsen en stor gåde, for hvor kom alle de grave fra? Et stort søslag, foreslog nogle. Den ivrige amatørarkæolog Augusta Zangenberg gik i gang med at redde området, så ordentlige undersøgelser kunne udføres.

I 1950’erne blev gravpladsen så endelig udgravet, og vi ved derfor i dag, at der på Lindholm Høje er grave fra en 600-årig periode fra ca. år 400 til 900 e.Kr. Gravpladsen er vandret henover bakken over tid, hvilket også gælder for landsbyen derved, som gennem perioden har flyttet sig. Derfor er der også spor efter en landsby, som har ligget ikke ved siden af, men ovenpå de ældste dele af gravpladsen, hvor sandet allerede dengang havde dækket og skjult gravene.

På rundvisningen får du hele historien om gravpladsen og om udgravningerne i 1950’erne.

Turen går også ind på selve museet, hvor du kommer helt tæt på de mange fund, der er gjort ude på gravpladsen. Fund, som er med til at give et billede af livet i yngre jernalder og vikingetid. Blandt andet ser vi på de gravgaver, som de afdøde fik med sig i efterlivet, som fx smykker og lerkar – men du møder også de hunde, som fulgte med deres herre i døden, og som man har fundet i en af brandgravene.

Fundene viser, at det har været helt almindelige mennesker, der har boet på Lindholm Høje. Det betyder dog ikke, at de har levet afsondret fra resten af verden. Lindholm Høje, ja faktisk hele området omkring Limfjorden, var dybt afhængig af fjorden og havet. Limfjorden har fungeret som et vindue ud i verden, og som en slags datidens motorvej har fjorden og de øvrige vandveje muliggjort handel med omverdenen. Fund bekræfter, at området ved Lindholm Høje havde veletablerede handelsforbindelser til bl.a. Norge, Sverige og de britiske øer – fx blev flintdolke sejlet til Norge for at blive byttet til andre varer som pels og klæbersten.

Bemærk venligst: Købte billetter refunderes ikke, og de byttes ikke til andre datoer eller arrangementer.