AFLYST – Oprørsbyvandring

AFLYST – Oprørsbyvandring

Alsang på Budolfi Plads under besættelsen. Foto: Aalborg Stadsarkiv

Er nordjyder specielt oprørske? Er der et særligt sammenhold i det nordlige såkaldte Udkantsdanmark, som maner til kamp mod uretfærdigheder? Der er formentligt lige så mange svar, som der er nordjyder, og der kan derfor ikke gives endegyldige svar.

Som noget nyt udbyder Aalborg Historiske Museum i 2020 særlige oprørsbyvandringer for at give nogle bud på en overordnet forståelse af fortællingen om nordjyske oprør, og forhåbentlig give anledning til eftertanke hos publikum om, hvad det vil sige at være nordjyde i dag.

Oprørsbyvandringen tager publikum med på en rejse tilbage i tiden for at finde spor efter de nordjyske oprørs rødder. Vi kommer forbi oprørsbevægelsen Frit Vendsyssel i 1970’erne, som med et glimt i øjet ville løsrive Vendsyssel fra Danmark og bl.a. finansiere projektet med en illegal spritrute fra Hals til Danmark.

Vi kommer også tæt på kampen for at få et universitet til Nordjylland, der resulterede i etableringen af Aalborg Universitets Center i 1974. Vi kommer forbi oprøret mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig med alsang, sabotage og frihedskamp, og endelig kommer vi forbi fortællingen om, hvordan soldater fra garnisonen i Aalborg blev udkommanderet til Sæby for at nedkæmpe et oprør ledet af ”Vendsyssels Konge” og hans tilhængere i begyndelsen af 1800-tallet.

Bondeoprørene

Byvandringen vender også tilbage til de tidlige nordjyske bondeoprør.

Oprørslederen Henrik Tagesen Reventlow stillede sig i spidsen for en nordjysk bondehær i 1441, men han led et grusomt nederlag ved Sankt Jørgensbjerg nær Fjerritslev, og han blev taget til fange og ført til Aalborg, hvor han blev halshugget på byens torv til skue for byens indbyggere.

Et andet berømt bondeoprør fandt sted under Grevens Fejde i 1534, hvor bondesønnen Skipper Clement anførte en nordjysk oprørshær af bønder og borgere. Det endte dog med en total nedslagtning, da feltherre Johan Rantzaus professionelle hær af landsknægte 18. december det år stormede Aalborg by. I 2014, 2015 og i 2019 fandt man nogle af slagets ofre i en massegrav i Aalborg midtby.

Men er der en rød tråd mellem de mange oprør i den nordjyske historie, og gør det os specielt oprørske heroppe? Byvandringen giver ikke et svar, men forhåbentlig sætter den tankerne i gang hos publikum.