Fortidsmindedag 2023: Skandinaviens største gravhøj

Fortidsmindedag 2023: Skandinaviens største gravhøj

Hohøj i Alstrup Krat er med en højde på 12 meter ikke bare Danmarks, men Skandinaviens største gravhøj, og når man står på toppen af bronzealderhøjen, er man hele 110 meter over havets overflade. Der er således en fantastisk udsigt ud over Mariager Fjord.

På dette års fortidsmindedag tager arkæolog Karin Johannesen fra Nordjyske Museer publikum med på rundtur i Alstrup Krat ved Mariager, hvor hun fortæller om bronzealderens høje, jernalderens marker og bebyggelse. For Hohøj er blot et af utallige fortidsminder i dette område, hvor man i landskabet kan se spor efter mennesker fra stenalderen (ca. 4000 f.Kr.) og helt frem til nutiden.

Rundturen begynder ved Hohøj, som med sin imponerende størrelse er det mest iøjnefaldende fortidsminde i området, men på markerne og i skoven omkring Hohøj ligger mindst 12 andre gravhøje. Publikum kommer forbi flere af dem i løbet af turen.

Det er dog ikke kun gravhøje, som præger landskabet. Mindre end 100 meter fra Hohøj ligger en hulvej, som var en del af oldtidens vejforløb, og længere mod nord ligger adskillige marksystemer, der er anlagt i slutningen af stenalderen, dvs. for omkring 4000 år siden. De er blevet dyrket op gennem bronze- og jernalderen og frem til omkring Kristi fødsel, og her 2000 år senere kan marksystemerne stadig anes i skovbunden som terrasser og volde. Udgravninger i området har desuden afsløret en jernalderboplads fra samme periode. Her har menneskene, der dyrkede agrene i Alstrup Krat, formentlig boet.

Turen til Hohøj og Alstrup Krat er en del af den nationale fortidsmindedag, som arrangeres af danske museer i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Rundturen i Alstrup Krat varer ca. en time, og det er gratis at deltage. Fornuftigt fodtøj anbefales.