Fortidsmindedag 2021: Rødland Hede – jernalderbondens marker

Fortidsmindedag 2021: Rødland Hede – jernalderbondens marker

Sporene efter en jernalderbondes mark og dyrkning af denne kan være svære at se i dag mere end 2000 år senere. De fleste steder har tidens tand udvisket sporene, men ved Rødland Hede kan man faktisk stadig se bondens marker, næsten som de så ud på kanten af bronzealderen og jernalderen, dvs. i perioden ca. 600 f.Kr. til omkring år 200 e.Kr.

Til dette års fortidsmindedag kan man møde arkæolog Thomas Rune Knudsen ved netop Rødland Hede, syd for Hjortdal i Jammerbugt Kommune, hvor han vil vise markerne frem og fortælle historien bag – og naturligvis binde det sammen med områdets oldtidshistorie.

Marksystemet på Rødland Hede er omkring 2 ha, og består af lave jordvolde, som indkredser små rektangulære marker på op til 15 x 30 meter. I dag kan vi dog med vores moderne hjælpemidler se, at de fredede marker har været en del af et større marksystem, hvor kun en mindre del er bevaret. Opdelingen og de mange små marker tyder på, at landbruget på det tidspunkt har været ret velorganiseret og at der har været et vedvarende dyrkningsfællesskab blandt datidens bønder.

Sporene efter bronzealderens og jernalderens agerbrug er også med til at give en større og mere nuanceret fortælling om det bronze- og jernalderfolk, som har levet i lige netop det her område. Der ligger omkring 15 gravhøje fra bronzealderen i nærheden, hvoraf to af dem ligger et stenkast fra markerne.

Turen til Rødland Hede er en del af den nationale fortidsmindedag, og det er gratis at deltage. Der er rundvisning kl. 11.00 og kl. 11.30, og den varer ca. 30 min. Det anbefales, at man tager fornuftige sko på.

Arrangementet afvikles efter gældende restriktioner og forsamlingsloft ifm. corona / covid-19. Det betyder, at der på forhånd skal bookes en gratis billet, så der er styr på deltagerantal.

Fortidsmindedagen er en landsdækkende begivenhed, som arrangeres af danske museer i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.