Foredrag: Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe

Foredrag: Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe

Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i februar 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden, men ændringerne var ikke kun negative.

Stormfloden medførte, at Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Men i løbet af 1800-tallet tog fiskerne i Limfjorden snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder.

I samme periode blomstrede købstæderne Lemvig, Struer, Thisted og Nykøbing Mors op og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. For nu kunne man også sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2021 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2021:

30. september 2021 kl. 19.00
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage
Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

14. oktober 2021 kl. 19.00
Christian 2. og Aalborg – byens vej til kongens nordiske handelskompagni
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

28. okotber 2021 kl. 19.00
Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe
Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

20. januar 2022 kl. 19.00
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

Samlet pris for alle fire foredrag er 445 kr. – køb en samlet billet her