Foredrag: Stinesminde og Vindø – De to store teglværker ved Mariager Fjord

Foredrag: Stinesminde og Vindø – De to store teglværker ved Mariager Fjord

I sidste halvdel af 1800-tallet var områderne omkring Mariager Fjord fyldt med teglværker. To af dem var Stinesminde Teglværk og Vindø Teglværk, og hver især er de historien om driftige erhvervsmænd, lokal industri og svedende arbejdere.

Stinesminde Teglværk og Vindø Teglværk var blot to ud af mange teglværker, som i midten af 1800-tallet skød op i Danmark. De blev tit placeret langs fjorde, så de tunge tegl- og murersten var lette at udskibe til deres bestemmelsessted – og Mariager Fjord var ingen undtagelse. Stinesminde Teglværk og Vindø Teglværk blev begge grundlagt i 1850’erne, og de var først ret simpelt drevet virksomheder, men blev senere en del af industrialiseringen på egnen ved Mariager Fjord. De leverede sten til det moderne Danmark, der opstod i løbet af 1800-tallet, og som blandt andet betød moderne, murede boliger til den almindelige dansker. Vindø leverede også sten til markante og kendte bygningsværker som eksempelvis Aarhus Universitet.

Efter en lang og blomstrende periode oplevede de danske teglværker dog i efterkrigstiden en voldsom krise, som blandt andet tog livet af Stinesminde Teglværk. Vindø Teglværk overlevede, og det er i dag et blandt de få stadigt fungerende teglværker i Danmark.

Men Stinesminde Teglværk og Vindø Teglværk er ikke bare historien om to af lokalområdets industrivirksomheder og om fjordens betydning for dem. Det er også historien om slidsomt og fysisk krævende arbejde. For den enkelte var arbejdet på et teglværk nemlig hårdt sæsonarbejde, som ikke var for svage og sarte sjæle. Til foredraget vil museumsinspektør Lykke Olsen berette om begge sider af teglværkernes historie.

Vedr. coronavirus / COVID-19

Foredraget afvikles efter myndighedernes officielle retningslinjer ift. afstand og antallet af deltagere (tilladte forsamlinger).