Foredrag: Krigergrave og grubehuse – Jetsmark fra oldtid til nutid

Foredrag: Krigergrave og grubehuse – Jetsmark fra oldtid til nutid

I dag ligger Jetsmark kirke omgivet af et par huse, men arkæologiske fund fra området viser, at stedet har været beboet i flere tusinde år. Allerede da man anlagde jernbanen mellem Åbybro og Hjørring i 1920’erne, fandt man en stenbygget jernaldergrav fra ca. 1-300 e.Kr., og senere udgravninger har afsløret, at der ligger huse fra bronzealderen (ca. 1700-500 f.Kr.) og frem til middelalderens begyndelse omkring år 1050 på området syd for Jetsmark Kirke.

Til foredraget fortæller arkæolog Karin Johannesen om fund fra en udgravning i området i sommeren 2020, hvor der blandt andet blev fundet et hus fra bronzealderen, grave og huse fra førromersk jernalder (ca. 500-0 f.Kr.) og et langhus og grubehuse fra yngre jernalder (ca. år 500-700 e.Kr.).

Bemærk, at for at overvære foredraget, skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas i form af enten en negativ COVID-19 test, der er max 72 timer gammel, et gennemført COVID-19 vaccineforløb, eller et overstået COVID-19 sygdomsforløb (for min. 14 dage og max 180 dage siden). Børn under 15 år fritaget for COVID-19 test.

Du skal ligeledes bære mundbind/visir, når du bevæger dig rundt. Børn under 12 år fritaget for mundbind/visir.

Bemærk, at der kun kan bookes to gratis billetter pr. transaktion