Foredrag: Jernalderens hellige område ved Vaarst

Foredrag: Jernalderens hellige område ved Vaarst

I 2018 lokaliserede en lokal detektormand ved et tilfælde en rig gravplads fra overgangen mellem ældre og yngre jernalder (ca. 200-500 e.Kr.) på en mark ved Grønhøjgård i udkanten af landsbyen Vaarst sydøst for Aalborg. I de seneste både i 2019 og 2020 har museets arkæologer udgravet dele af gravpladsen, og det har vist sig, at den er en del af et større helligområde med flere gravpladser fra samme periode og et tempel. Ved foredraget præsenteres de nyeste fund og iagttagelser fra undersøgelserne af dette fundkompleks – et af landets mest interessante                             arkæologiske fund fra de senere år.

Bemærk, at for at overvære foredraget, skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas i form af enten en negativ COVID-19 test, der er max 72 timer gammel, et gennemført COVID-19 vaccineforløb, eller et overstået COVID-19 sygdomsforløb (for min. 14 dage og max 180 dage siden). Børn under 15 år fritaget for COVID-19 test.

Du skal ligeledes bære mundbind/viser, når du bevæger dig rundt. Børn under 12 år fritaget for mundbind/visir.

Bemærk, at der kun kan bookes to gratis billetter pr. transaktion.