AFLYST Himmerlands køkkenmøddinger til revision

AFLYST Himmerlands køkkenmøddinger til revision

Ved seniorforsker Søren H. Andersen

I årene 1990-2000 gennemførte Nordjyllands Historiske Museum og Aarhus Universitet en række tværvidenskabelige udgravninger i de to store og berømte køkkenmøddinger ved Ertebølle og Bjørnsholm fra ældre stenalder ca. 5.400-3.900 f.Kr. For begge lokaliteters vedkommende var der på det tidspunkt gået en lang årrække, hvor de oprindelige undersøgelsesresultater ikke var blevet set på med moderne øjne og moderne analysemetoder – og dermed måske kunne tolkes anderledes.

Til foredraget fortæller seniorforsker og arkæolog Søren H. Andersen fra Moesgaard Museum om de nye og overraskende resultater, som de tværvidenskabelige udgravninger viste, og samtidig giver han på baggrund af resultaterne et nyt billede af, hvordan man kan beskrive og tolke livet i slutningen af Vesthimmerlands jæger-/fiskerstenalder – en periode, der var præget af store klimatiske og kulturelle omvæltninger.

Foredraget en del af foredragsrækken “Arkæologien i nyt lys”

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2020:

5. februar
Pragtfundet fra Kallerup: Sardinien-Thy T/R
Marie Vang Posselt, museumsinspektør, Museum Thy

26. februar
Vikinger ved verdens ende – gravpladsen ved Rubjerg
Marlena Haue, museumsinspektør, Vendsyssel Historiske Museum

11. marts
Himmerlands køkkenmøddinger til revision
Søren H. Andersen, seniorforsker

25. marts
Krigens netværk – om våbenkapløb og krig i Nord- og Mellemeuropa i tiden omkring og efter Kr.f.
Rasmus Birch Iversen, ph.d. og museumsinspektør, Moesgård Museum


Samlet pris: 445 kr.
Enkeltforedrag: 150 kr.