Foredrag: Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen

Foredrag: Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen

Vær opmærksom på, at foredraget oprindeligt skulle være afholdt torsdag 11. november 2021, men at det pga. sygdom er rykket til 20. januar 2022 samme tid og sted.

Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

I løbet af 2. verdenskrigs sidste to år – fra 1943 til 1945 – blev der fra Vendsyssels østkyst transporteret omkring 700 mennesker til det neutrale Sverige. Mennesker, som af en eller anden årsag flygtede fra den tyske værnemagt i Danmark. Hvordan – og af hvem – var disse flygtningetransporter organiseret? Gennem forskellige kilder og erindringsmateriale belyser Jan Hammer Larsen, museumsinspektør ved Kystmuseet, denne problematik, herunder betydningen af Dansk Hjælpetjeneste.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2021 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2021:

30. september 2021 kl. 19.00
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage
Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

14. oktober 2021 kl. 19.00
Christian 2. og Aalborg – byens vej til kongens nordiske handelskompagni
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

28. okotber 2021 kl. 19.00
Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe
Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

20. januar 2022 kl. 19.00
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet