Foredrag: Det største industrieventyr

Foredrag: Det største industrieventyr

Ved afdelingsleder, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

Globalisering hænger uløseligt sammen med multinational virksomhed. 4. april vil museumsinspektør fra Nordjyllands Historiske Museum, Morten Pedersen, belyse emnet fra en aalborgensisk synsvinkel og kaste lys over, hvorfor Danmark blev en af verdens mest succesfulde industrinationer fra slutningen af det 19. århundrede.

Omdrejningspunktet er F.L. Smidth & Co.’s etablering som multinational virksomhed i Asien. Det er en farverig fortælling, der bringer os helt tæt på personer og ledende skikkelser fra kejsertidens Japan, over Chiang Kai-sheks Kina til Gandhis Indien. Det er historien om, hvordan personlige og politiske netværk, udsendte medarbejdere og lokal maskinfremstilling blev grundstenen for danskernes håndtering af alt fra kultur- og klimaforskelle til konkurrence fra andre vestlige virksomheder, blodige krige, pest og hjemve.

Fundamentet for det hele var teknologi, der var udviklet på det danske hjemmemarked – og med Aalborg i en kernerolle – for den udvikling af teknologi til cementproduktion, der gjorde F.L. Smidth & Co. verdensførende, havde ikke kunnet finde sted uden et meget nært samarbejde med Aalborgs cementindustri.

Foredrag nr.: 1911-222

Holdnr.: 1911-223

Foredragsrække om historie

Interessen for historien er stor. På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2019:

Torsdag 1. marts
Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806
Ved B.A. i middelalderarkæologi, Bente Springborg, mangeårig ansat ved Nordjyllands Historiske Museum.

Torsdag 2. april
Det største industrieventyr
Ved afdelingsleder, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

Torsdag 11. april
Det første fængsel
Ved Lektor, ph.d., Johan Heinsen, Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet

Torsdag 24. oktober
Tyske flygtninge 1945-1949
Ved Ole Houmann, forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Torsdag 31. oktober
De rejsende skærslibere og optrædende med vinterkvarter på Dronninglund-egnen
Ved museumsinspektør, cand.mag., Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev Kommune

Torsdag 7. november
Program følger

Torsdag 14. november
Program følger