Foredrag: Danmarks krig i Helmandprovinsen

Foredrag: Danmarks krig i Helmandprovinsen

Ved Troels Alstrup, Stud.mag., Historiestudiet ved Aalborg Universitet og tidligere udsendt til Helmand.

I det sydlige Afghanistan oplevede danske soldater mellem 2006 og 2013 det, der ofte er blevet kaldt for de hårdeste kampe siden 1864.

I dette foredrag genbesøger vi Helmandprovinsen set med soldaternes øjne, hvor både kampens adrenalinsus og kedsommelig vagttjeneste udgjorde dagligdagen.

Troels Alstrup forfølger også forbindelsen til et Danmark 5000 kilometer borte, hvor man gerne sagde “vi er i krig” – på trods af at kun 750 soldater egentligt befandt sig i operationsområdet.

Dermed stilles der spørgsmålstegn ved den politiske fortælling om soldaternes kampoplevelse. Det bliver muligt at se en række nuancer, der ellers ofte kan gå tabt i en historieskrivning, som hidtil har levnet meget lidt plads til det taktiske niveau.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for efteråret 2019:


Torsdag 24. oktober
Tyske flygtninge 1945-1949
Ved Ole Houmann, forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Torsdag 31. oktober
De rejsende skærslibere og optrædende med vinterkvarter på Dronninglund-egnen
Ved museumsinspektør, cand.mag., Lykke Olsen, Nordjyllands Historiske Museum

Torsdag 7. november
Danmarks krig i Helmandprovinsen
Ved Troels Alstrup, Stud.mag., Historiestudiet ved Aalborg Universitet og tidligere udsendt til Helmand

Torsdag 14. november
Fra arkivets og museets arbejdsmark
Ved medarbejdere fra Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum