Foredrag: Christian 2. og Aalborg

Foredrag: Christian 2. og Aalborg

Byens vej til kongens nordiske handelskompagni
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

Christian 2 havde omfattende politiske visioner under sin regeringstid i begyndelsen af 1500-tallet. Men hvor kom disse politiske planer fra, og hvad gik de ud på?

I 1800-tallet ændredes opfattelsen af Christian 2, og historikeren C.F Allen pegede som en af de første på mor Sigbrit som igangsætter. Hun var mor til Dyveke, som i en periode var kongens elskerinde. Hun var var kongens rådgiver, og særligt i årene 1517 til 1523 var mor Sigbrits indflydelse stor, da hun i disse år fungerede som en slags finansminister og rådgiver for kongen. I 1523 måtte de begge flygte fra Danmark grundet politisk uro.

Lars Bisgaard, som i 2019 udkom med en omfattende biografi om Christian 2, mener dog, at afgørende forhold peger imod opfattelsen af, at mor Sigbrit stod bag de mange politiske tiltag under Christian 2’s regeringsperiode.

Han mener, at man ved at forfølge andre spor kommer tættere på de magtdrømme, der blev tænkt af den visionære monark. Fx set i lyset af ægteskabet med Dronning Elisabeth, der var barnebarn af den tyske kejser.

Et centralt aspekt i Christian 2’s politiske visioner indgik også tanken om et nordisk handelskompagni, hvor Aalborg deltog. Materialet fra Aalborg er det bedste til at sandsynliggøre, at disse tanker allerede var i gang i 1517 – altså før mor Sigbrits gyldne år ved hoffet.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2021 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2021:

30. september 2021 kl. 19.00
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage
Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

14. oktober 2021 kl. 19.00
Christian 2. og Aalborg – byens vej til kongens nordiske handelskompagni
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

28. okotber 2021 kl. 19.00
Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe
Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

20. januar 2022 kl. 19.00
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

Samlet pris for alle fire foredrag er 445 kr. – køb en samlet billet her