Byvandring i Hals: Under krig og besættelse

Byvandring i Hals: Under krig og besættelse

Hals har en lang og dramatisk historie bag sig, og på denne byvandring kan du høre om nogle af de mange dramatiske begivenheder og situationer, der har præget byen og området gennem de sidste 1000 år.

Byvandringen begynder med sagnet om vikingetidens magtkampe, hvor Håkon Jarl snigmyrdede Guld Harald ved Hals. Senere kommer vi til Hals Skanse, hvis historie strækker sig tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Her fortælles om den tyske besættelse af skansen under Kejserkrigen i slutningen af 1620’erne; om Christian IV’s ambitioner om at gøre Danmark til stormagt, hvor Hals var tiltænkt en central rolle; om de gentagende angreb under svenskekrigene og ikke mindst om Skansens rolle under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet.

På turen rundt i Hals kommer vi også ind på besættelsen 1940-45. Her kan du blandt andet høre om Hals´ strategisk vigtige placering ift. forsvaret af Limfjorden og de tyske bunkers på Nordmandshage. Du får også beretningen om de befrielsesdagene i Hals, hvor den fåtallige stedlige modstandsbevægelse skulle forsøge at holde ro og orden i byen, hvor op mod 600 tyske tropper fortsat var stationeret, og hvor byens ungdom søgte blandt byens befolkning efter syndebukke for de fem forbandede år.

Bemærk, at der kun kan bookes to gratis billetter pr. transaktion.