Byvandring i Hals

Byvandring i Hals

Historien om Hals er mere end 1000 år gammel, og der fortælles lidt om det hele og mest om Hals under den tyske besættelse, når museet inviterer på historiske byvandringer fire gange hen over sommeren.

Besættelsen

Hals Museum, der dengang fungerede som kommunekontor, blev under 2. verdenskrig inddraget af besættelsesmagten og brug som hovedkvarter. Da resten af Danmark blev befriet 5. maj 1945 var det anderledes i Hals. Her nægtede den tyske kommandant og de omkring 600 tyske soldater, der var stationeret i Hals og omegn, at overgive sig til andre end briterne. Derfor forblev tyskerne under stor dramatik i Hals frem til 17 maj, hvor den britiske søofficer, Commander Alan Douglas Bruford ankom til byen og modtog den tyske kommandant på Hals Skanse, Leutnant Ferdinand Krahes officielle overgivelse.

I løbet af de tolv dage udspillede der sig dramatiske begivenheder i Hals. Den 12. maj 1945 nåede de et højdepunkt, hvor den tyske kommandant i Hals truede med at bombe byen, hvis modstadsbevægelsen i Hals ikke straks sørgede for at genoprette ro og orden i gaderne.

De andre 995 år

På vandringen gennem Hals gader kan publikum høre om nogle af de mange dramatiske begivenheder og situationer som har præget byen og området gennem de sidste 1000 år. Her kan du høre om vikingetidens magtkampe, hvor Håkon Jarl snigmyrdede Guld Harald ved Hals, om byens udvikling fra fiskerleje til købstad med tilhørende toldvæsen og store planer om at gøre Hals til en metropol i Nordjylland.

Turen går naturligvis også forbi Hals Skanse, hvis historie strækker sig tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Her fortælles om Christian 4.s ambitioner om at gøre Danmark til stormagt, fortællingen om gentagende svenske angreb og Skansens rolle under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet.

Der afholdes fire byvandringer i løbet af sommeren:

Tirsdag 3. juli kl. 19
Tirsdag 17. juli kl. 19
Tirsdag 31. juli kl. 19
Tirsdag 14. august kl. 19

Billetter:
Du kan købe billetter online her, eller du kan købe dem i museumsbutikken på Aalborg Historiske Museum, Algade 48 frem til kl. 16 på selve dagen. Der sælges ikke billet ved mødestedet.
Købte billetter refunderes ikke.