AFLYST – Åbent hus: Vikingehallen i Hune

AFLYST – Åbent hus: Vikingehallen i Hune

Arrangementet er desværre aflyst pga. snevejret

I forbindelse med udstykningen af en parcelhusgrund ved Hune fandt arkæologer ved Nordjyske Museer i december sidste år sporene efter en større vikingehal, der umiddelbart kan dateres til Harald Blåtands tid, dvs. sidste halvdel af 900-tallet.

Hallen har været op mod 40 meter lang og 8-10 meter bred, og den har haft 10-12 enorme egetræsstolper, som har båret taget.

I begyndelsen af marts måned genoptages udgravningen, og i den forbindelse inviterer Nordjyske Museer torsdag 9. marts kl. 16.30-18.30 interesserede til at kigge forbi til en snak om det spændende fund. Her kan nysgerrige komme helt tæt på sporene efter den store halbygning og høre mere om, hvad fundet kan betyde for vores forståelse af vikingetiden i Nordjylland.

Bygningen er med sin størrelse og udformning uden tvivl et prestigebyggeri, og der kan derfor meget vel have ligget en af vikingetidens stormandsgårde her, som har været beboet af en af egnens vigtige og magtfulde familier. Den foreløbige datering tyder på, at den er samtidig med den store runesten, der står i Hune Kirke. Her nævnes Runulv den Rådsnilde – så det kan derfor være hans familie, der står bag hallen i Hune.

Arkæolog Thomas Rune Knudsen fortæller løbende om fundet og svarer på spørgsmål i tidsrummet 16.30-18.30. Der er derfor mulighed for at støde til senere.

Fornuftigt fodtøj anbefales.

Der er begrænsede parkeringsmuligheder, så det anbefales at parkere ved Museet for Papirkunst, Ilsigvej 2, 9492 Blokhus