Åbent hus: Hør om arkæologiske fund ved sygehusbyggeriet i Aalborg Øst

Åbent hus: Hør om arkæologiske fund ved sygehusbyggeriet i Aalborg Øst

Gennem de sidste fem måneder har museets arkæologer undersøgt resterne af en jernalderlandsby lidt nordøst for Sdr. Tranders.

Udgravningen er foranlediget af byggeriet af det nye Universitetshospital, og arkæologerne har bl.a. afdækket velbevarede hustomter, stenbrolægninger, ildsteder m.v. Fundene bringer os tæt på de jernalderbønder, der boede på pladsen for cirka 2.000 år siden, ud fra de velbevarede knogler kan vi få et indblik i, hvilke husdyr der levede i landsbyen.

Udgravningen er normalt ikke tilgængelig for publikum, men søndag 2. september afholder Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Region Nordjylland åbent hus fra kl. 11-15. I den forbindelse vil flere af fundene blive fremvist, og publikum kan få en rundvisning på den arkæologiske udgravning.

Adressen er Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup.

Der er adgang fra Hadsund Landevej via port A og fri parkering på grusarealerne til højre og venstre lige efter porten. Fra P-pladsen vil der være skilte mod den arkæologiske udgravning. I Hospitalsbyen er der adgang til dele af byggepladsen samt udsigtsplatformen. Her kan I møde projektmedarbejdere, som kan fortælle om byggeriet af det nye hospital, de øvrige byggerier i området og forberedelser til indflytning.

Husk terrænvenligt fodtøj og evt. gummistøvler, hvis det regner.