Åben udgravning: Jernaldergravpladsen ved Vaarst

Åben udgravning: Jernaldergravpladsen ved Vaarst

Tirsdag 7. september kan du komme med på rundvisning i den aktuelle udgravning af den store jernaldergravplads ved Vaarst – en udgravning, som har vakt stor arkæologisk opmærksomhed de seneste tre år. Her fortæller arkæolog og udgravningsleder, Torben Trier Christiansen, om fundene fra dette års undersøgelser, og der fremvises bl.a. et par usædvanligt store grave, som netop nu er under udgravning.

Gravpladsen, som blev fundet i 2018 efter at en lokal detektormand indleverede en mængde fine bronzesmykker mm. fra marken, har oprindeligt rummet hundredvis af grave, og den er blevet benyttet fra ca. 200-550 e.Kr. Faktisk har der på stedet været et helt kompleks af gravpladser, for der findes samtidige grave på tre små lokale bakketoppe i området.

De arkæologiske undersøgelser har indtil videre været fokuseret på den sydligste af tre gravpladser, og her er der nu undersøgt 90 grave. Mellem de største og rigeste grave på denne gravplads fandt arkæologerne ved sidste års undersøgelser desuden resterne af en bygning, som formentlig har tjent som tempel eller lignende.

Bevaringsforholdene varierer meget, og derfor også hvor meget af indholdet i gravene, som er bevaret, men mange grave har åbenlyst været usædvanligt rigt udstyret. Flere gravlagte har blandt andet fået eksklusive smykker af bronze, sølv og guld med sig i graven. Enkelte har sågar fået importerede drikkeglas og spillebrikker af glas med sig i døden.

De mange fund og gravkompleksets opbygning tyder på, at området ved Vaarst har huset en af landets mægtigste slægter på overgangen mellem ældre og yngre jernalder. En slægt, som formentlig har udgjort kernen i en af flere konkurrerende stammer, som dengang huserede i det, som få århundreder senere blev til det danske rige. Det er derfor folk fra jernalderens absolutte samfundstop, der er begravet her i Vaarst, og der er tale om et af de senere års mest interessante arkæologiske fund gjort i Danmark.

Torben Trier Christiansen viser gravpladsen frem og fortæller historien bag på små rundvisninger hhv. kl. 18.00, 18.30, 19.00 og 19.30. Rundvisningerne foregår i selve udgravningsfeltet, og vi anbefaler fornuftigt fodtøj samt overtøj, der kan skærme for eventuel vind.

Det er gratis at deltage, og kræver ikke forhåndstilmelding.